Wat moet ik doen als ik bedreigd wordt omdat ik lhbti’er ben?

  • Als je in acuut gevaar bent, bel 112. Geef aan dat je mogelijk te maken met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld.
  • Praat met een deskundige die jou helpt om het geweld of dwang te voorkomen of te stoppen. Samen bedenken jullie hoe. Je kunt zo’n deskundige in je eigen woonplaats vinden bij Veilig Thuis.
  • Ben je bang dat je wordt teruggestuurd naar het land van je ouders en mogelijk daar moet trouwen? Lees dan op Yourright2choose wat je moet doen.
  • Wil je praten met andere jongeren die te maken hebben met homo-, lesbisch- of bi-zijn? Bezoek Veilige Haven, een vangnet voor jongeren met een een biculturele achtergrond en LHBTI-gevoelens.

Niet vergeten

  • Geweld in huis is niet oké. Je hoeft dit niet te accepteren.
  • Jij kunt er niks aan doen dat jij deze gevoelens hebt. Je hoeft er niet gestraft voor te worden.
  • Iemand bedreigen, slaan, schoppen, opsluiten of dwingen om te trouwen kan vanuit geen enkele religie worden goedgepraat.
  • Als je geweld meemaakt, hoef je je hiervoor niet te schamen. Praat erover, want alleen dan kan iemand je helpen.
  • Ouders houden van hun kinderen. Maar soms gaan ze gebukt onder strenge regels of weten ze niet beter. Het is je recht om je eigen keuzes te maken over jouw leven.

Meer FAQs voor jou

Wat kan ik doen als ik twijfel over mijn seksuele voorkeur?

Soms zijn je gevoelens heel verwarrend. In het bijzonder als je in de puberteit bent: je lichaam verandert dan snel en hierdoor word je soms overvallen door heftige gevoelens. Deze gevoelens kunnen nogal eens wisselen. Je voelt van alles, maar...

Lees hier meer

Hoe ga je om met negatieve reacties?

Als je anders bent dan anderen, kan het zijn dat je negatieve reacties krijgt: op je uiterlijk of je gedrag bijvoorbeeld. Sommige mensen zeggen stomme dingen als ze je niet in een hokje kunnen plaatsen. Ze schelden je uit omdat...

Lees hier meer

Waarom niet aan je ouders vertellen?

Er zijn redenen om niet aan je ouders te vertellen dat je lhbti'er bent. Als zij zich sterk afkeurend uitlaten over homoseksualiteit, transgender of over mensen die ‘anders’ zijn. Als je uit een traditionele of streng-religieuze familie komt die vanwege...

Lees hier meer