Bij wie kun je met lhbtiq+ -vragen terecht, op de Veluwe en daarbuiten?

Voor algemene informatie:

Heb je vragen over lhbtiq+ op de Veluwe? Wil je weten waar je andere lhbtiq+’ers kunt ontmoeten, wil je uit de (Veluwse) lhbtiq+ kast, maar weet je niet hoe? Kijk eens rond op deze website, stel een vraag op ons forum, of chat met iemand van Village People (via de groene button rechtsonder op de pagina).

Wil je meer lezen over lhbtiq+ in het algemeen? Neem dan eens een kijkje op bijvoorbeeld de site van het COC.
Je kunt natuurlijk ook altijd een leraar, vriend, vriendin, broer, zus of tante in vertrouwen nemen. Op school kun je terecht bij je school maatschappelijk werk, je mentor of de vertrouwenspersoon. Verder kun je natuurlijk naar de politie als je te maken hebt met discriminatie op straat, en kun je bellen met Veilig Thuis als je te maken hebt met huiselijk geweld.

www.iedereenisanders.nl – informatieve website voor jongeren, en een pagina voor ouders
www.jongenout.nl – community voor jongeren tot 18 jaar
www.transvisie.nl – informatie en activiteiten m.b.t. genderidentiteit – voor transgender mensen, genderzoekers, hun partners en ouders.

COC Nederland

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (lhbtiq+’ers).
www.coc.nl

 

Gay & Lesbian Switchboard

Een site waar je terecht kunt met vragen over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Via chat, telefoon of e-mail.
switchboard.coc.nl

Zonder Stempel

Lhbtiq+’ers met een verstandelijke beperking vinden hier informatie, verhalen en een activiteitenkalender.
www.zonderstempel.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/zonder-stempel

Roze in Beeld

Deze website brengt de stereotype beeldvorming van lhbtiq+’ers in de media onder de aandacht van scholieren en leert hen er kritisch mee om te gaan.
www.rozeinbeeld.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/roze-beeld

Gay&School

Inspiratie en advies voor scholen over respectvol omgaan met seksuele diversiteit.
www.gayandschool.nl

Movisie Kennisdossier lhbtiq+ emancipatie

Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders? Het themadossier lhbtiq+ emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die hieraan bijdragen.
www.movisie.nl/kennisdossier/lhbt-emancipatie

Transgender informatie

Op deze website staan alle informatie en achtergronden over transgender zijn overzichtelijk bij elkaar.
www.transgenderinfo.nl
Ook bij Transvisie Zorg zijn veel professionals bij wie je terecht kunt met vragen over transgenders.

 

NOA – Nederlandse Organisatie Aseksualiteit 

NOA zet zich voor de aseksuele gemeenschap in Nederland. Dit doen we o.a. door het verspreiden van informatie over aseksualiteit, het organiseren van evenementen voor aseksuele personen, en door vragen te beantwoorden vanuit de aseksuele gemeenschap en daarbuiten. Ook AVEN (Aseksueel Voorlichting en Educatienetwerk) zet zich in voor meer bewustwording rondom aseksualiteit.

 

Roze in Blauw (politie)

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbtiq+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via rozeinblauw.midden-nederland@politie.nl. De Facebook pagina van Roze in Blauw vind je hier.

Heb je gedachten over zelfmoord?

Heb je donkere gedachten? Denk je soms aan suïcide? Chat of bel naar 113 of 0800-0113. Kijk ook op www.113.nl voor meer informatie.

Sites met een religieuze invalshoek

Lees ook verder op lhtbiq+ en religie op deze site.

Holybe
Online community voor christelijke lhbtiq+ jongeren. Een website met veel informatie over lhbti en christen zijn. Hier kun je herkenning en bemoediging vinden over seksuele diversiteit en geloof.
Holybe.nl

www.christenqueer.nl – over het Christendom en lhbtiq+

Regenboogforum
Een forum voor en door mensen die kennis en ervaringen willen uitwisselen over homoseksualiteit en geloof.
www.regenboogforum.nl

Verscheurd
De stichting Verscheurd wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan.
www.verscheurd.nl 

Overzicht met roze kerkdiensten
Amsterdam
Rotterdam

ContrariO
Een christelijke vereniging die bijdraagt aan een klimaat van wederzijdse erkenning van de gereformeerde kerken en homo’s en lesbiennes. Het is een platform waarin leden zich bezinnen op het homo zijn als christen, met elkaar in contact komen en deelnemen aan bijeenkomsten.
www.contrario.nl

Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)
Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken.
www.lkp-web.nl

HolyFemales.nl
Een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Ook voor vrouwen die niet meer actief christen zijn.
www.holyfemales.nl

Maruf
Deze organisatie streeft naar meer bewustzijn rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
www.stichtingmaruf.com

www.maruf.eu – heeft veel informatie over de Islam en lhtbiq+

Sites voor jongeren

Jong&Out
Een community van, voor en door jonge lhbtiq+’ers. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen in een veilige omgeving ervaringen uitwisselen en contact leggen met andere jongeren.
www.jongenout.nl

 

Iedereen is anders.nl
Hippe en toegankelijke site voor tieners met bijvoorbeeld korte testjes. Ook ouders en ondersteuners kunnen er terecht. Je vindt er hulp in je eigen regio.
www.iedereenisanders.nl

Respect2love
Een community voor lhbtiq+ jongeren met een biculturele achtergrond. Doel is het vergroten van (zelf)acceptatie van seksuele diversiteit.
www.respect2love.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/respect2love

Sites voor ouderen

Roze 50+
Roze 50+ ondersteunt en stimuleert lhbtiq+ ouderen en hun initiatieven.
www.roze50plus.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/roze-50-ontmoeting

Roze Loper
Dit project is opgezet om de homovriendelijkheid van 50-plussers in de ouderenzorg en welzijnssector te bevorderen. Woonzorginstellingen kunnen meedoen aan een Roze Loper Tolerantiescan en een keurmerk krijgen.
www.rozezorg.nl

Ouderenfonds
Ook het nationaal Ouderenfonds heeft (bescheiden) aandacht voor oudere lhbti’ers.
lhbtiq+ ouderen

Multiculturele websites

African Gay Youth Foundation
Deze stichting wil de sociaaleconomische integratie van Afrikaanse lhbtiq+’ers in Nederland verbeteren.
orgs.tigweb.org/stichting–african-gay-youth-foundation

Stichting Secret Garden
Stichting van en voor lhbtiq+’ers met een etnisch-culturele achtergrond die ondersteuning en begeleiding biedt.
www.stichtingsecretgarden.nl

Maruf
Deze organisatie streeft naar meer bewustzijn rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
www.stichtingmaruf.com

Respect2love
Een community voor lhbtiq+ jongeren met een biculturele achtergrond. Doel is het vergroten van (zelf)acceptatie van seksuele diversiteit.
www.respect2love.nl
Kijk ook op www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/respect2love