Religie & Culturele achtergrond

Van de mensen die een keer per week of vaker naar de kerk gaan, is 46.6 procent positief over homoseksualiteit, terwijl dit onder mensen die nooit naar de kerk gaan 77 procent is. (Kuyper, 2018) Wanneer je opgroeit in een behoudende traditionele cultuur is ‘uit de kast komen’ meestal extra lastig. Voor transgender personen betekent ‘uit de kast komen’ leven zoals je werkelijk bent. Daarom is het belangrijk dat mensen zich binnen hun gemeenschap prettig voelen om over hun gevoelens te praten. De gemeente wil kerken en moskeeën stimuleren het gesprek aan te gaan met gelovigen, zodat gelovige lhbtiq+’ers zich prettig voelen om binnen de geloofsgemeenschap zichzelf te zijn.

In sommige culturen rust er een groot taboe op lhbtiq+ en in sommige landen kan het uiten van lhbti+ gevoelens zelfs strafbaar zijn. Mensen die vanuit zo’n land naar Nederland zijn geëmigreerd, of van wie de ouders of grootouders dat zijn, kunnen zich in een spanningsveld bevinden tussen de Nederlandse houding ten opzichte van lhbtiq+ en de meer restrictieve houding vanuit hun tweede cultuur. Biculturele lhbtiq+’ers hebben in Nederland niet zelden last van een loyaliteitsconflict, ook wel dubbelbinding genoemd. Ze willen loyaal zijn aan hun familie en vrienden, maar ze willen ook zichzelf ontplooien en uiting geven aan hun gevoelens.

 Wat wil de Regenboograad bereiken?

Een tolerant leefklimaat voor gelovige lhbtiq+’ers en dat lhbtiq+’ers met een multiculturele achtergrond zich prettig/gerespecteerd voelen in hun geaardheid/gender/sekse binnen hun gemeenschap.

Wat wil de Regenboograad gaan doen?

Om het doel te bereiken verdelen we de activiteiten onder in inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. Bij inventariseren gaan we ophalen wat kerken en moskeeën al doen om een tolerant leefklimaat voor gelovige lhbtiq+’ers te creëren. Het doel is om alle kerken en moskeeën (telefonisch) te hebben gesproken voor 2022. Vanuit dit basis contact kunnen we kerken en moskeeën gerichter benaderen met informatie en tips voor voorlichting, bijvoorbeeld via Wijdekerk.

Het telefonisch contact herhalen we om de twee jaar. Om het jaar willen we in samenwerking met kerken en/of moskeeën een evenement organiseren over de samenkomst van religie en LHBTI. Om te inventariseren wat er al wordt gedaan en waar de behoeftes liggen voor lhbtiq+’ers met een multiculturele achtergrond gaan we voor 2022 onderzoeken hoe/of we samen kunnen werken met Vluchtelingenwerk, het AZC, COC’s Respect2Love, LGBT Asylum Support, Secret Garden en stichting Maruf. Om het jaar willen we in samenwerking een evenement voor deze doelgroep.

Regenboogambassadeur voor Religie en Culturele achtergrond is Nour Hasan: nour@regenboograad.nl

COC’s Online Regenboog verkiezingsdebat 2021

5 februari 2021 20:00

Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt...

Lees hier meer

Dag van de transgendervisibiliteit

31 maart 2021

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is een dag om mensen bewust te maken van de discriminatie waar transgenders wereldwijd mee te maken hebben. De dag vindt sinds 2009 jaarlijks plaats op 31 maart. De dag is verzonnen door activist Rachel Crandall...

Lees hier meer

20 jaar homohuwelijk in Nederland

1 april 2021

Op 1 april is het 20 jaar geleden dat in Nederland voor het eerst twee mensen van hetzelfde geslacht trouwden.    

Lees hier meer