Lhbtiq+’er op de Veluwe

Lhbtiq+’er in Amsterdam of een andere grote wereldstad zijn, is wel even wat anders dan als lhbtiq+’er op de Veluwe uit de kast komen.
Niet dat dat per se moet betekenen dat het moeilijk is om uit de kast te komen, maar we kunnen ons voorstellen dat je -als je uit een wat conservatiever gezin komt- eventueel wat meer moeite kunt hebben met vertellen dat je als meisje op meiden valt, of als jongen op andere jongens.

Maar… realiseer je wel dat je er ook niet per se meteen iets mee hoeft te doen, als je die gevoelens hebt. Kijk gerust even de kat uit de boom, kom eens langs op een Village People middag of avond en praat eens met iemand die je daar tegenkomt.

En bedenk je: de hemel verandert heus niet meteen in een hel als je als meisje een ander meisje leuk vindt, of je als jongen misschien meer meisje voelt van binnen. Je mag zijn wie je bent!

Je kunt ook altijd, als je dit leest, via de button rechtsonder op deze pagina, direct contact hebben met iemand van Village People. Helemaal anoniem en zonder dat zij weten wie jij bent en waarom jij bent wie je bent.

Village People vindt het belangrijk dat jij, als inwoner van Harderwijk en omstreken, als Veluwenaar, én als lhbtiq+’er (maar ook als hetero!) kunt zijn wie je bent. Kunt zijn wie je wil zijn. Dat mag en kan bij Village People. Of je nu hetero, homo, queer, pan, inter- of trans, of wat dan ook bent: je bent altijd welkom!

Woon je in Nunspeet of omgeving, kom dan eens kijken bij True Colors Nunspeet. Sinds 2022 organiseren zij bijeenkomsten voor lhbtiq’ers in Nunspeet en omgeving.

Lhbtiq+ en religie

Het is lastig om te zeggen wat religies als het christendom, de islam, het jodendom of het hindoeïsme van lhbtiq+ vinden, omdat geloven heel verschillend uitgelegd, beleefd en gepraktiseerd worden. Tegelijkertijd geldt voor alle wereldreligies dat ze leefregels hebben op basis van heilige geschriften. Dat kan streng uitpakken, maar ook ruimte geven. Alternatieve interpretaties van de heilige teksten bieden ruimte voor liefde, en voor jezelf zijn. Ook zijn er groepen gelovige lhbti’ers die elkaar steunen en het geloof samen beleven.

Tegelijkertijd kan het een worsteling zijn als je familie (streng) religieus is. Je gaat voor je gevoel tegen de mensen in die van je houden, en dat is niet makkelijk. Ze hebben je opgevoed zoals zij denken dat goed voor je is. Misschien voel je jezelf zondig vanwege je gevoelens, of ben je bang dat je alles kwijt raakt als je iets met je gevoelens doet. Aan de andere kant kun je ze ook niet makkelijk ontkennen.

Wanneer je zelf in zo’n situatie zit, dan helpt het om:

  • jezelf tijd te geven om goed te overwegen wat je kunt doen en wat het je kost en oplevert;
  • verhalen van andere lhbtiq+’er’s met een religieuze achtergrond te lezen;
  • je te verdiepen in alternatieve interpretaties van het geloof (zie links bij de beschrijvingen van de verschillende religies);
  • iemand die je vertrouwt te vertellen over je verwarrende of tegenstrijdige gevoelens;
  • hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij onderstaande platforms.

Websites met info

Holybe
Online community voor christelijke lhbtiq+ jongeren. Een website met veel informatie over lhbtiq+ en christen zijn. Hier kun je herkenning en bemoediging vinden over seksuele diversiteit en geloof.
Holybe.nl

Regenboogforum
Een forum voor en door mensen die kennis en ervaringen willen uitwisselen over homoseksualiteit en geloof.
www.regenboogforum.nl

Verscheurd
De stichting Verscheurd wil christenen aanmoedigen en helpen het gesprek over homoseksualiteit en geloven aan te gaan.
www.verscheurd.nl 

Overzicht van roze kerkdiensten
Amsterdam
Rotterdam

ContrariO
Een christelijke vereniging die bijdraagt aan een klimaat van wederzijdse erkenning van de gereformeerde kerken en homo’s en lesbiennes. Het is een platform waarin leden zich bezinnen op het homo zijn als christen, met elkaar in contact komen en deelnemen aan bijeenkomsten.
www.contrario.nl

Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)
Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender vrouwen en mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken.
www.lkp-web.nl

HolyFemales.nl
Een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische en biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Ook voor vrouwen die niet meer actief christen zijn.
www.holyfemales.nl

Maruf
Deze organisatie streeft naar meer bewustzijn rondom islam, gender en seksuele diversiteit. Moslims vinden er ondersteuning bij het accepteren van hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
www.stichtingmaruf.com

Christendom en lhbtiq+

Er zijn zo’n 2 miljard christenen op de wereld. Ook zijn er veel verschillende stromingen binnen het christendom: rooms-katholiek, protestants, gereformeerd of evangelisch bijvoorbeeld. In verschillende kerken wordt verschillend gedacht over homo, lesbisch, bi, transgender, of + zijn. Dit heeft te maken met hoe een gemeenschap de Bijbel interpreteert en met de cultuur binnen de gemeenschap. Het is dus niet te zeggen hoe het christendom over lhbtiq+ denkt.

Verschillende opvattingen

Sommige christenen vinden homoseksualiteit en transgender een zonde, een straf van God of een ziekte die genezen zou moeten worden via het geloof. Anderen vinden dat je de gevoelens kunt hebben, maar dat je er niets mee mag doen.

Maar er zijn ook mildere overtuigingen. Sommige christenen menen namelijk dat je door God gemaakt bent en daardoor goed bent zoals je bent. Ook Jezus bleef trouw aan zichzelf. En er zijn stromingen die vinden dat liefde en trouw nooit verkeerd zijn. Als je een liefdevolle, monogame relatie aangaat, maakt het dan niet uit met wie. Er zijn dus verschillende manieren om er tegenaan te kijken vanuit het Christendom.

Als je in de war of somber bent, of je krijgt te maken met flinke weerstand vanuit je omgeving, zoek dan hulp. Er zijn hulpverleners die gespecialiseerd zijn in geloof en homoseksualiteit of transgender.

Organisaties voor christelijke lhbtiq+’ers

Er bestaan ook groepen voor christelijke lhbtiq+’ers. Hier praat je over je geloof en steun je elkaar:

 


Islam en lhbtiq+

Er zijn meer dan 1,6 miljard moslims op de wereld. De Islam wordt door mensen heel verschillend beleefd en er zijn verschillende stromingen, zoals Sjiieten, Soennieten, Soefi’s en Alevieten. Het is dus niet te zeggen wat dé islam over lhbtiq+ zegt. In de Islam staan de Koran en de Overlevingen (hadiths) centraal. Hoe deze teksten gelezen en gebruikt worden in het dagelijks leven is afhankelijk van de stroming en de gemeenschap waarin mensen leven.

Opvattingen

Sommige moslims vinden dat lhbtiq+’ers zondig zijn. Het Koranverhaal over het volk van de profeet Loet wordt daarvoor gezien als bewijs. Dit volk werd vernietigd door God vanwege hun seksuele gedrag, vaak vertaald als homoseks. Het verhaal kent echter ook andere vertalingen. Islamgeleerde Omar Nahas schreef er een boek over: Islam en homoseksualiteit: (hoe) gaat dat samen? Hij wijst erop dat het vooral gaat over gedwongen seks en misbruik: dat is verboden volgens de Koran. Ook draagt hij andere passages aan waaruit blijkt dat de Koran serieuze en monogame relaties aanmoedigt, ook als het gaat over homoseksuele en lesbische relaties.

Er zijn ook moslims met mildere opvattingen. Zij vinden dat een goede moslim niet oordeelt over het gedrag van een ander. Ook niet over iemands seksuele gedrag. Anderen benadrukken dat een respectvolle manier van met elkaar omgaan bij de islam hoort. Ook de Canadese lesbienne Irshad Manji interpreteert de Koran zo in haar boek Het Moslim Dilemma.

In veel gemeenschappen met een moslimachtergrond is de eer van de familie belangrijk. Familie-eer gaat over acceptatie van je familie in de gemeenschap waarin je leeft. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap en ervoor zorgen dat er niet geroddeld wordt over je familie. Veel moslims vinden het een schending van de eer als bekend wordt dat iemand in de familie lhbti+ is. Dit kan betekenen dat de eer hersteld moet worden, bijvoorbeeld door verstoting of geweld.

Organisaties voor lhbtiq+ moslims

En er zijn initiatieven en groepen van lhbtiq+ moslims waar je elkaar steunt. Maruf is bijvoorbeeld een platform van queer moslims, sommige COC’s organiseren bijeenkomsten voor biculturele lhbti’s. Kijk bijvoorbeeld bij Stichting Maruf.nl of bij respect2love.nl of de  stichtingprismagroep.com.

Als je hulp nodig hebt, kun je ook terecht bij Veilige Haven Amsterdam, de Veilige Haven Oost in Nijmegen, bij Rotterdam V of het COC Haaglanden. Bij deze stichtingen werken medewerkers die veel weten over de Islam en homo, lesbisch, bi of transgender zijn.

 

Jodendom en lhbtiq+

Er zijn zo’n 30 miljoen mensen die het Jodendom aanhangen op de wereld. Je hebt diverse geloofsstromingen binnen het Jodendom: orthodox, maar ook bijvoorbeeld liberaal en humanistisch. Onder Joodse gelovigen zijn er dus heel verschillende opvattingen over lhbtiq+ zijn. Dit heeft te maken met hoe Joden de Torah en de Talmoed interpreteren en met de cultuur binnen de gemeenschap: in sommige Joodse kringen is homoseksualiteit heel goed geaccepteerd en in andere kringen niet.

Opvattingen

Er zijn Joden die geloven dat homoseksualiteit een zonde, een ziekte of een stoornis is. Hier wordt vervolgens verschillend mee omgegaan. Sommige gelovigen vinden dat dit betekent dat je geen homo- of lesbische relatie moet aangaan maar een heterorelatie moet aangaan. Anderen vinden dat je alleen moet blijven. Er zijn ook Joden die vinden dat openlijke homoseksualiteit de familie-eer aantast. Dit gaat meer over cultuur dan over het geloof.

Sommige Joodse gelovigen gaan er vanuit dat de Thora en de Talmoed verbieden dat mannen anale seks hebben en vrouwen met hun geslachtsdelen tegen elkaar wrijven, maar dat andere vormen van seksualiteit, genegenheid en liefde tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling wel zijn toegestaan. Er er zijn Joden die ‘anders zijn’ niet verkeerd vinden. Juist het Joodse volk, dat in de geschiedenis vaak als ‘anders’ is gezien, zou respectvol moeten omgaan met mensen die ‘anders’ zijn, zo vinden zij.

Organisaties voor Joodse lhbtiq+

In Amsterdam staat de moderne Joodse gemeenschap Beit Ha’Chidush open voor lhbti+. Als je problemen ervaart, kun je ook een beroep doen op het Joods Maatschappelijk Werk.

Hindoeïsme en lhbtiq+

Er zijn tussen de 800 en 950 miljoen mensen op de wereld die het Hindoeïsme aanhangen. Het Hindoeïsme is niet één godsdienst maar een verzameling geloven die bepaalde overeenkomsten met elkaar vertonen, zoals het geloof in reïncarnatie. Er is dus ook niet één manier waarop Hindoes denken over lhbtiq+.

Opvattingen

Hoe Hindoes denken over lhbtiq+ is onder meer afhankelijk van hoe ze heilige teksten interpreteren. Dat heeft te maken met de cultuur binnen een gemeenschap. In veel gemeenschappen waar de meeste mensen hindoeïstisch zijn, is de eer van de familie belangrijk.

Familie-eer is cultuur en komt niet uit de religie of het geloof. Familie-eer gaat over acceptatie van je familie in de gemeenschap. Om de familie-eer te behouden, moet je je houden aan de (ongeschreven) regels van de gemeenschap. Een deel van de Hindoes vindt het een schending van de eer van de familie als bekend wordt dat een familielid homoseksueel of transgender is. Als de eer van de familie is geschonden, wil een familie de eer herstellen. Dat kan betekenen dat je met dwang of geweld te maken krijgt. Als je daar bang voor bent, neem dan altijd contact op met Veilig thuis of de politie.

Een deel van de Hindoes gaat er vanuit dat homoseksualiteit niet voorkomt in de geschriften. De nadruk ligt op voortplanting dus sommige mensen gaan er daarom van uit dat het niet mag. Tegelijkertijd mag je ook niet discrimineren of andere mensen uitsluiten.

Canal Pride Amsterdam

3 augustus 13:00

Lees hier meer

Pride week Amsterdam

27 juli

In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer...

Lees hier meer

Utrecht pride

1 juni 13:30

‘Op deze dag draait alles om het vieren van liefde – liefde voor jezelf, voor anderen, voor iedereen, voor Utrecht. Jij doet ertoe. Laat de kleuren van diversiteit samenkomen en verspreid de liefde door de prachtige grachten van Utrecht. Kom...

Lees hier meer