Ben je lhbti? Of q of +?

Gefeliciteerd! Je behoort als lhbtiq+’er tot de ongeveer 7% van de wereldbevolking die lesbisch, homo, bi, trans-, interseksueel, queer of + is!

Word je gepest op school, zoek dan contact met de vertrouwenspersoon of mentor. Hij of zij kan je verder helpen, informatie geven en steun bieden.
Een vertrouwenspersoon is hét aanspreekpunt binnen de school voor iedereen die te maken krijgt met ongewenst sociaal gedrag.

Homo, lesbisch of bi?

 

Als je lesbisch bent dan kan het zo zijn dat je als meisje:

 • leuke meiden je sneller opvallen dan leuke jongens
 • je liever met een meisje zou willen zoenen dan met een jongen
 • je vrouwenlichamen mooier en opwindender vindt dan mannenlichamen
 • je soms kriebels in je buik krijgt van een meisje
 • je misschien al eens verliefd bent geweest op een meisje

 

Voor sommige lesbische meiden is het heel duidelijk: ze zouden nooit op een jongen kunnen vallen.

Maar als je lesbische gevoelens hebt, kun je jongens ook leuk vinden. Toch merk je dat het anders is met meisjes: als je met een meisje bent dat jij aantrekkelijk vindt, voelt dit beter dan wanneer je met een jongen bent die je aantrekkelijk vindt.


Als je homoseksueel bent, kan het zo zijn dat:

 • leuke jongens je sneller opvallen dan leuke meisjes
 • je liever met een jongen zoent dan met een meisje
 • je mannenlichamen mooier en opwindender vindt dan vrouwenlichamen
 • je soms kriebels in je buik krijgt van een jongen
 • je misschien wel al eens verliefd bent geweest op een jongen

Voor sommige homojongens is het heel duidelijk: je zou nooit op een meisje kunnen vallen. Maar als je homo bent, dan kun je meisjes ook wel eens leuk vinden. Toch merk je dat het anders is met jongens: als je met een jongen bent die jij aantrekkelijk vindt, voelt dit beter dan wanneer je met een meisje bent dat je aantrekkelijk vindt.

 

 

Als je biseksueel bent, kan het zo zijn dat:

 • zie je de ene keer een leuk meisje en de andere keer een leuke jongen
 • word je verliefd op een persoon; dat kan een meisje of een jongen zijn
 • kun je kriebels in je buik krijgen van een jongen maar ook van een meisje
 • vind je vrouwenlichamen en mannenlichamen allebei mooi en opwindend
 • ben je misschien wel eens verliefd geweest op een meisje, of juist op een jongen
 • ben je misschien eerst verliefd geweest op een meisje en daarna op een jongen of omgekeerd

Als je bi bent kan het zijn dat je iets meer op jongens valt of juist iets meer op meisjes. Het kan ook te maken hebben met wie je tegenkomt: als je het meisje of de jongen van je dromen tegenkomt en samen verliefd wordt, dan is die persoon gewoon vaak het allerbelangrijkste.

Een misvatting is dat biseksuele mensen niet vallen op transgender personen, omdat ze niet helemaal binnen het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ passen. Dit is niet zo! Transgender mannen zijn immers gewoon mannen en dat betekent

Ook als je een relatie krijgt met iemand van het andere geslacht blijf je biseksueel, ondanks dat je in een ‘heterorelatie’ zit. Biseksualiteit staat los van je partner: het heeft te maken op wie jij valt.

Of ben je misschien panseksueel?

Panseksualiteit is een seksuele aantrekking tot alle biologische geslachten en genderidentiteiten. Gender en sekse hebben dus geen bepalende factor bij de aantrekking tot anderen. Panseksuele mensen vallen op mannen, vrouwen en op iedereen die zich hierbuiten en tussenin bevindt (bijvoorbeeld op personen die agender, genderqueer of op andere vorm non-binair zijn).

De naam voor panseksualiteit komt van het Griekse woord pan wat ‘allesomvattend’ betekent.

Het verschil tussen biseksualiteit en panseksualiteit is soms lastig.. Biseksuele mensen kunnen immers ook vallen op non-binaire mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat jij je comfortabel voelt bij het label waar jij je mee identificeert.

Ben je misschien transgender?

Geef jezelf tijd en ruimte om na te denken over je genderidentiteit. Gender is niet vanzelfsprekend: het kan verschillen per dag hoe vrouwelijk of mannelijk je je voelt en ook in de maatschappij verschuiven de normen. Het is dus niet raar als jij twijfels hebt. Je bent niet meteen transgender als je twijfelt. Het kan wel. Ook onder transgender personen geldt: iedereen is anders.

 • Als je een grote wens hebt om je lichaam te veranderen in dat van een meisje terwijl je nu het lichaam van een jongen hebt, of andersom, kan het zijn dat je genderincongruent bent: je lichaam klopt niet met hoe je je voelt. Dat wordt ook wel transgender genoemd. > lees ook Ben ik misschien transgender?
  Het kan dan fijn zijn om te weten hoe andere jongeren hun genderidentiteit beleven.
 • Het kan helpen om je gevoelens beter te begrijpen door je eigen verhaal op te schrijven. Bijvoorbeeld in een dagboek, een ervaringsverhaal, een gedicht of een songtekst.
 • Praten over je gevoel kan helpen. Is er iemand in je omgeving die je kan vertrouwen en die jouw verhaal niet doorvertelt? Een vriend of een tante?
 • Of zou je liever met een andere trans jongeren praten? Zij komen samen in jongerengroepen en organiseren uitjes met elkaar, juist om ervaringen uit te wisselen.
 • Je kunt ook bij hulpverleners terecht die gespecialiseerd zijn in gendervragen; hen kun je om advies vragen of je hart eens lekker uitstorten. Soms is een vreemde daarvoor juist heel geschikt. Bij Transvisie Zorg hebben ze ervaring met deze zaken. Zij weten ook hoe het werkt als je fysiek van geslacht wilt veranderen. Op deze site van het ziekenhuis dat daar veel ervaring mee heeft in Amsterdam kun je ook meer lezen over hoe het werkt. Op deze site vind je ook een folder voor jongeren vanaf 12 jaar.
 • Als je er met je ouders over wil praten, vind je hier meer tips. Zij weten vaak al wel hoe het zit.

 

Ben je interseksueel?

Bij intersekse vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. De term ‘interseksueel’ heeft dus niet met seksualiteit te maken, maar met het geslachtsdeel waarmee je bent geboren: je sekse. De vraag naar het geslacht is bij heel veel baby’s die net geboren zijn, meestal snel te beantwoorden. Maar sommige kinderen zijn duidelijk noch meisje noch jongen: ze zijn interseksueel. Wat betekent dit?

Één op de 2000 pasgeboren baby’s is een baby waarvan het geslacht niet duidelijk kan worden toegewezen. Wetenschappelijk gezien is het idee dat alle mensen in twee geslachten kunnen worden verdeeld, inmiddels achterhaald. Steeds weer worden er baby’s geboren die noch duidelijk meisjes noch jongens zijn. In dit geval spreken deskundigen van interseksualiteit, ook wel “Disorders of Sex Development” genoemd als het over de lichamelijke problemen gaat.

De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert.

Intersekse mensen identificeren zich meestal als man óf vrouw en dus niet als beiden. Het zegt niet iets over hun seksuele voorkeur. Net als andere mensen kan hun seksuele voorkeur homo, lesbisch of bi zijn, of aseksueel, of panseksueel.

In Nederland (dit is een schatting) zijn er ongeveer 80.000 mensen met een vorm van intersekse/DSD. Hieronder vallen ook mensen die zelf niet weten dat ze een dergelijke conditie hebben of die nooit medische behandeling hebben gehad.

Het verschil tussen intersekse en transgender

In het algemeen is een transgender een persoon die zich nauwelijks of niet identificeert met de biologische (d.w.z. fysiek zichtbare) sekse en zich “in het verkeerde lichaam” voelt. De persoon is bijvoorbeeld geboren met een penis, maar identificeert zich als vrouw. Transgender heeft te maken met je gender. Gender staat voor de sociaal-culturele betekenis van bv. vrouw of man zijn:  het gaat om het gevoel van vrouwelijkheid en mannelijkheid en dit hoeft daarom niet overeen te komen met je sekse.

 

Intersekse personen zijn mensen bij wie het fysieke geslacht medisch gezien noch duidelijk mannelijk noch vrouwelijk is. Dit heeft dus te maken met sekse. In het verleden werden dergelijke kinderen meestal geopereerd om te corresponderen met één geslacht (meestal vrouwelijk). Interseksuele organisaties bekritiseren dit als een schending van de mensenrechten, aangezien de getroffenen vaak de rest van hun leven te lijden hebben. Intersekse personen verwerpen de medische diagnose van een “genderontwikkelingsstoornis”.

Bron: SCP

Kinderen worden vaak geopereerd

Pas in de afgelopen 20 jaar is er een uitgebreider publiek debat geweest over het leven tussen de seksen, maar er blijven veel vragen over. Hoe reageren ouders op de juiste manier als de druk van buitenaf toeneemt, aangezien een duidelijke genderclassificatie van het kind in veel dagelijkse situaties vereist is?

Bijvoorbeeld door autoriteiten die eisen dat het geslacht en de naam van het kind in de eerste week na de geboorte wettelijk worden vastgesteld; wat vaak niet mogelijk is, omdat een betrouwbare diagnose van interseksualiteit soms veel langer duurt. En wat is de beste manier om het probleem aan te pakken, zodat de psychologische belasting voor alle betrokkenen zo laag mogelijk wordt gehouden?

Lange tijd adviseerden de artsen een snelle beslissing voor een van de twee geslachten en een vroege chirurgische ingreep. Tot de jaren tachtig was het gebruikelijk dat interseksuelen in de kindertijd en adolescentie genitale chirurgie ondergaan zonder voldoende betrokken te zijn geweest bij dit besluitvormingsproces.

De afgelopen twintig jaar is deze behandeling bekritiseerd door patiënten en artsen en is er een verandering in het denken op te merken. Ook al is dit een grote opluchting voor interseksuelen, de confrontatie met het “gereconstrueerde lichaam”, zoals ze het noemen, duurt vaak een heel leven.

 

Ben je aseksueel?

Aseksueel zijn is een seksuele oriëntatie. Of beter gezegd: het niet hebben van een seksuele oriëntatie.

Iemand die aseksueel of ‘ace’ is, voelt niet of zelden seksuele aantrekking voor iemand. Ze worden zelden seksueel opgewonden, of hebben zelden zin in seks met een partner. Dat betekent niet dat ze geen seks kunnen hebben, of nooit seksuele zaken doen. Het betekent ook niet noodzakelijk dat ze seks vies of verkeerd vinden. Aseksualiteit valt dus niet te verwarren met kuisheid, impotentie, celibaat of de beslissing om geen seks voor het huwelijk te hebben. Eigenlijk gaat het allemaal niet over wat je kan of doet, maar wat je voelt.

Aseksuele mensen kunnen seksuele relaties hebben. Sommige aseksuelen kiezen ervoor om seks te hebben met een partner, ook al voelen ze er zelf de nood niet toe. Sommige aseksuelen masturberen, maar hebben nooit of zelden zin in seks met een partner. Sommige aseksuele mensen hebben langdurige niet-seksuele, maar wel fysieke relaties. Aseksueel zijn zegt niets over hoe fysiek intiem iemand kan of wil zijn met anderen. Het zegt ook niets over hoe ze intimiteit uitdrukken. Er zijn aseksuele personen die genieten van fysieke affectie zoals knuffelen en kussen. Voor hen is dat niet iets dat automatisch zorgt voor zin in seks.

Wil je meer weten over aseksualiteit? Kijk dan op https://aseksualiteit.nl/

 

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

27 juli 14:00

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

29 juni 14:00

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

25 mei 14:00

Lees hier meer