Jeugd & Onderwijs

Onder jongeren ligt de acceptatie van homoseksualiteit lager dan onder volwassenen.

Het percentage lesbische, homo- en bi-leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks, door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroleerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. Deze lage acceptatie geldt in het bijzonder onder jongens, lager opgeleiden, jongeren die meer pestgedrag vertonen en die minder lhbtiq+’ers kennen. Het geldt ook voor jongeren met conservatieve opvattingen over man-vrouwrollen en jongeren die het minder accepteren als mensen zich niet conform genderrollen gedragen. (Colier, et al.2014; Roos et al.2014). Lhbtiq+ leerlingen hebben twee keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Onder lhbti-jongeren komen zelfmoordpogingen 4,5 keer vaker voor.

De gemeente wil scholen stimuleren meer aandacht te besteden aan gender(rollen), pesten en seksuele diversiteit. Voor de opgroeiende jeugd is seksuele educatie van groot belang, dus een integraal educatieaanbod waarbij ook seksuele diversiteit aan bod komt is essentieel voor lhbtiq+ jeugd om zich veilig en geaccepteerd te kunnen voelen op school.

Wat willen we bereiken?
We willen een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie.

Wat wil de Regenboograad doen?
Om het doel te bereiken verdelen we de activiteiten onder in inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. Bij inventariseren gaan we ophalen wat scholen al doen om een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie te krijgen. Het streven is om het eerste kwartaal 2021 telefonisch contact te hebben gehad met de IB’ers of directie van alle scholen in Harderwijk en Hierden. Vanuit dit basis contact kunnen we deze scholen gerichter benaderen met informatie en tips voor voorlichting, bijvoorbeeld via homo in de klas of COC Zwolle. Het telefonisch contact herhalen we om de twee jaar. We gaan ook het gesprek aan met leerlingen die al een GSA (Gender and Sexuality Alliance) hebben opgezet om samen te onderzoeken hoe zij kinderen op andere scholen daarbij kunnen helpen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een groter ‘evenement’ dat zich om het jaar richt op onderwijsprofessionals, ouders of kinderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het kader van de Week van Respect. De samenwerking met scholen stemmen we ook af met de GGD, aangezien zij ook contact hebben met scholen over dit onderwerp. In onze samenwerking met de GGD en enthousiaste scholen willen we onderzoeken of we mee kunnen doen met het SchoolsOut programma, dat al in Nijmegen gedaan wordt en wat een integraal schoolaanbod over seksuele diversiteit biedt. Daarnaast willen we onderzoeken of we een verdere samenwerking kunnen aangaan met het ROC, aangezien de activiteiten die daar worden ondernomen om acceptatie te bevorderen een regionaal effect hebben.

Regenboogambassadeur voor Jeugd & Onderwijs is Rune Sassen: rune@regenboograad.nl

Canal Pride Amsterdam

3 augustus 13:00

Lees hier meer

Pride week Amsterdam

27 juli

In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer...

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

27 juli 14:00

Lees hier meer