Jeugd & Onderwijs

Onder jongeren ligt de acceptatie van homoseksualiteit lager dan onder volwassenen.

Het percentage lesbische, homo- en bi-leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks, door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroleerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. Deze lage acceptatie geldt in het bijzonder onder jongens, lager opgeleiden, jongeren die meer pestgedrag vertonen en die minder lhbtiq+’ers kennen. Het geldt ook voor jongeren met conservatieve opvattingen over man-vrouwrollen en jongeren die het minder accepteren als mensen zich niet conform genderrollen gedragen. (Colier, et al.2014; Roos et al.2014). Lhbtiq+ leerlingen hebben twee keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Onder lhbti-jongeren komen zelfmoordpogingen 4,5 keer vaker voor.

De gemeente wil scholen stimuleren meer aandacht te besteden aan gender(rollen), pesten en seksuele diversiteit. Voor de opgroeiende jeugd is seksuele educatie van groot belang, dus een integraal educatieaanbod waarbij ook seksuele diversiteit aan bod komt is essentieel voor lhbtiq+ jeugd om zich veilig en geaccepteerd te kunnen voelen op school.

Wat willen we bereiken?
We willen een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie.

Wat wil de Regenboograad doen?
Om het doel te bereiken verdelen we de activiteiten onder in inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. Bij inventariseren gaan we ophalen wat scholen al doen om een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie te krijgen. Het streven is om het eerste kwartaal 2021 telefonisch contact te hebben gehad met de IB’ers of directie van alle scholen in Harderwijk en Hierden. Vanuit dit basis contact kunnen we deze scholen gerichter benaderen met informatie en tips voor voorlichting, bijvoorbeeld via homo in de klas of COC Zwolle. Het telefonisch contact herhalen we om de twee jaar. We gaan ook het gesprek aan met leerlingen die al een GSA (Gender and Sexuality Alliance) hebben opgezet om samen te onderzoeken hoe zij kinderen op andere scholen daarbij kunnen helpen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een groter ‘evenement’ dat zich om het jaar richt op onderwijsprofessionals, ouders of kinderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het kader van de Week van Respect. De samenwerking met scholen stemmen we ook af met de GGD, aangezien zij ook contact hebben met scholen over dit onderwerp. In onze samenwerking met de GGD en enthousiaste scholen willen we onderzoeken of we mee kunnen doen met het SchoolsOut programma, dat al in Nijmegen gedaan wordt en wat een integraal schoolaanbod over seksuele diversiteit biedt. Daarnaast willen we onderzoeken of we een verdere samenwerking kunnen aangaan met het ROC, aangezien de activiteiten die daar worden ondernomen om acceptatie te bevorderen een regionaal effect hebben.

Regenboogambassadeur voor Jeugd & Onderwijs is Rune Sassen: rune@regenboograad.nl

COC’s Online Regenboog verkiezingsdebat 2021

5 februari 2021 20:00

Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt...

Lees hier meer

Dag van de transgendervisibiliteit

31 maart 2021

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is een dag om mensen bewust te maken van de discriminatie waar transgenders wereldwijd mee te maken hebben. De dag vindt sinds 2009 jaarlijks plaats op 31 maart. De dag is verzonnen door activist Rachel Crandall...

Lees hier meer

20 jaar homohuwelijk in Nederland

1 april 2021

Op 1 april is het 20 jaar geleden dat in Nederland voor het eerst twee mensen van hetzelfde geslacht trouwden.    

Lees hier meer