Jeugd & Onderwijs

Onder jongeren ligt de acceptatie van homoseksualiteit lager dan onder volwassenen.

Het percentage lesbische, homo- en bi-leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks, door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroleerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. Deze lage acceptatie geldt in het bijzonder onder jongens, lager opgeleiden, jongeren die meer pestgedrag vertonen en die minder lhbtiq+’ers kennen. Het geldt ook voor jongeren met conservatieve opvattingen over man-vrouwrollen en jongeren die het minder accepteren als mensen zich niet conform genderrollen gedragen. (Colier, et al.2014; Roos et al.2014). Lhbtiq+ leerlingen hebben twee keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Onder lhbti-jongeren komen zelfmoordpogingen 4,5 keer vaker voor.

De gemeente wil scholen stimuleren meer aandacht te besteden aan gender(rollen), pesten en seksuele diversiteit. Voor de opgroeiende jeugd is seksuele educatie van groot belang, dus een integraal educatieaanbod waarbij ook seksuele diversiteit aan bod komt is essentieel voor lhbtiq+ jeugd om zich veilig en geaccepteerd te kunnen voelen op school.

Wat willen we bereiken?
We willen een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie.

Wat wil de Regenboograad doen?
Om het doel te bereiken verdelen we de activiteiten onder in inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. Bij inventariseren gaan we ophalen wat scholen al doen om een veilig schoolklimaat met hoge lhbtiq+ acceptatie te krijgen. Het streven is om het eerste kwartaal 2021 telefonisch contact te hebben gehad met de IB’ers of directie van alle scholen in Harderwijk en Hierden. Vanuit dit basis contact kunnen we deze scholen gerichter benaderen met informatie en tips voor voorlichting, bijvoorbeeld via homo in de klas of COC Zwolle. Het telefonisch contact herhalen we om de twee jaar. We gaan ook het gesprek aan met leerlingen die al een GSA (Gender and Sexuality Alliance) hebben opgezet om samen te onderzoeken hoe zij kinderen op andere scholen daarbij kunnen helpen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een groter ‘evenement’ dat zich om het jaar richt op onderwijsprofessionals, ouders of kinderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het kader van de Week van Respect. De samenwerking met scholen stemmen we ook af met de GGD, aangezien zij ook contact hebben met scholen over dit onderwerp. In onze samenwerking met de GGD en enthousiaste scholen willen we onderzoeken of we mee kunnen doen met het SchoolsOut programma, dat al in Nijmegen gedaan wordt en wat een integraal schoolaanbod over seksuele diversiteit biedt. Daarnaast willen we onderzoeken of we een verdere samenwerking kunnen aangaan met het ROC, aangezien de activiteiten die daar worden ondernomen om acceptatie te bevorderen een regionaal effect hebben.

Regenboogambassadeur voor Jeugd & Onderwijs is Rune Sassen: rune@regenboograad.nl

COC’s Online Regenboog verkiezingsdebat 2021

5 februari @ 20:00

Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt...

Lees hier meer

Zero discrimination day

1 maart

Zero Discrimination Day is an annual day celebrated by the United Nations (UN) and other international organisations. The day aims to promote equality before the law and in practice throughout all of the member countries of the UN. The day...

Lees hier meer

Internationale vrouwendag

8 maart

Platform Internationale Vrouwendag levert een bijdrage aan het zichtbaar maken van het belang van Internationale Vrouwendag door het publiceren van acitviteiten in Nederland en België rondom 08 maart. Missies op het gebied van vrouw en werk, kunst, sport, gezondheid en...

Lees hier meer