Sport

Een kwart van de teamsporters zegt getuige te zijn geweest van vervelende opmerkingen over lhbtiq+’ers en 39% zelfs van fysieke agressie. Meer dan een kwart van de lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders (lhbtiq+’ers) is op de sportvereniging niet open over hun seksuele of genderidentiteit. Bestuurders en leden zijn zich soms niet bewust dat bij hun vereniging ook leden aangesloten zijn die niet heteroseksueel zijn. Onbedoeld kunnen zij deze leden of bezoekers kwetsen met een opmerking of gedrag. Actief beleid op dit thema blijft nodig.

Wat willen we bereiken?
Sportverenigingen bekend maken met de problemen waar lhbtiq+’ers tegenaan kunnen lopen bij de sportvereniging en hoe er met kleine acties al een inclusiever en veiliger sportklimaat kan worden gecreëerd voor lhbtiq+’ers, wat het sportplezier voor hen vergroot.

Wat wil de Regenboograad gaan doen?
Om het doel te bereiken verdelen we de activiteiten onder in inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. In 2021 willen we inventariseren wat GUTS (Gay Union Through Sports) en de John Blankenstein Foundation doen en hoe zij ons kunnen ondersteunen. We willen met onze activiteiten aansluiten bij de activiteiten die onder het thema ‘inclusief sporten en bewegen’ uit het lokaal sportakkoord worden ondernomen. De meeste sportverenigingen worden door vrijwilligers gerund. Om draagvlak voor het onderwerp te creëren en deskundigheidsbevordering te krijgen is maatwerk essentieel voor deze doelgroep. We willen de werkgroep inclusief sporten betrekken bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Hierbij wordt de hulp ingeschakeld van een actieve lhbti sportvrijwilliger, die ook verbonden is aan het regenboog platform.
In 2021 wordt een inspiratiesessie voor sportverengingen georganiseerd, als onderdeel hiervan willen we een workshop faciliteren over lhbtiq+ in de sport. Daarnaast willen we in 2021 via een mailronde aan sportverenigingen laten zien dat de gemeente praktische handvatten wil bieden om dit onderwerp bespreekbaar te maken. In de tweede helft van 2021 onderzoeken we of er draagvlak is voor het organiseren van de Week van Respect en gaan we met de grote sportverenigingen in gesprek over het participeren hierin. Dit herhaalt zich jaarlijks. Onderdeel hiervan is dat lhbti sporters hun ervaringsverhaal delen op sportverenigingen. In 2022 willen we een samenwerking met Village People (en GUTS) een regenboog sport café avond organiseren waarbij verenigingen worden uitgenodigd. Dit herhaalt zich om het jaar. Tot slot bieden we in de communicatie aandacht aan de Eurogames, een lhbtiq+ sportevenement dat in het derde kwartaal van 2022 in Nijmegen zal plaatsvinden.

Regenboogambassadeur voor Sport is Bep Timmer: bep@regenboograad.nl

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

27 juli 14:00

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

29 juni 14:00

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

25 mei 14:00

Lees hier meer