Regenboograad Harderwijk

In samenwerking met de gemeente Harderwijk heeft Village People een Regenboograad opgericht.

De Regenboograad bestaat uit leden van de lhbti-gemeenschap van Harderwijk en omgeving. Zij zijn ambassadeurs van de Regenboograad en praten over de 4 hoofdonderwerpen die de raad in samenwerking met de gemeente Harderwijk en de Stichting Village People heeft opgesteld:

Jeugd & Onderwijs

Sport

Zorg & ouderen

Religie & culturele achtergrond

 

Deze Regenboograad komt vier keer per jaar bij elkaar om te overleggen over een aantal onderwerpen op het gebied van lhbtiq+ en heeft een adviserende rol en functie richting de gemeente Harderwijk en Village People. Twee maal per jaar gaat de Regenboograad, samen met Village People in gesprek met de burgers van Harderwijk tijdens de Burger Inspraak Avond.

Wil je ook meepraten en meedenken in de Regenboograad?
Meld je dan aan via de button:

COC’s Online Regenboog verkiezingsdebat 2021

5 februari @ 20:00

Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt...

Lees hier meer

Zero discrimination day

1 maart

Zero Discrimination Day is an annual day celebrated by the United Nations (UN) and other international organisations. The day aims to promote equality before the law and in practice throughout all of the member countries of the UN. The day...

Lees hier meer

Internationale vrouwendag

8 maart

Platform Internationale Vrouwendag levert een bijdrage aan het zichtbaar maken van het belang van Internationale Vrouwendag door het publiceren van acitviteiten in Nederland en België rondom 08 maart. Missies op het gebied van vrouw en werk, kunst, sport, gezondheid en...

Lees hier meer