Zorg & Ouderen

Lhbtiq+ ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin de acceptatie van lhbtiq+ heel laag was. Veel roze ouderen hebben in de loop van hun leven onbegrip en afwijzing meegemaakt, of hebben hun seksuele- of genderidentiteit een leven lang onderdrukt. Een aantal oudere lhbtiq+’ers heeft hierdoor ook zelf een negatief gevoel over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Het is voor hen minder vanzelfsprekend hier open over te zijn.

Uit onderzoek onder lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen vanaf 55 jaar blijkt dat ruim 30% zwijgt over hun seksuele voorkeur. Zowel binnen hun eigen familie, als bij zorgverleners, huisarts en thuiszorg. Heteroseksuele ouderen bebben vaker negatieve denkbeelden over lhbti dan jongere generaties. Een vijfde van de lhbtiq+-ouderen is bang voor negatieve reacties van andere ouderen.

Doel

De Regenboograad Harderwijk wil binnen zorginstellingen aandacht voor het bestaan en de acceptatie van lhbtiq+’ers.

Wat wil de Regenboograad gaan doen?

Om dat doel te bereiken wordt de aandacht verdeeld over inventariseren, aanbevelingen en samenwerkingen. We gaan het eerste kwartaal van 2021 onderzoeken hoe we de activiteiten kunnen inpassen in het gezondheidsbeleid, zodat aandacht voor lhbtiq+ kan worden opgenomen in de nieuwe gezondheidsnota van 2022.
Daarnaast willen we in 2022 het onderwerp roze zorg agenderen bij het platform Krachtig Kleurrijk door bijvoorbeeld een workshop te faciliteren van een roze 50+ ambassadeur. In 2022 gaan we in een mailronde aan welzijnsinstellingen praktische handvatten bieden om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

We proberen in Harderwijk op te halen hoe zorginstellingen rekening houden met lhbtiq+ klanten en hun problematiek. Vanuit het duurzaam contact kunnen we zorginstellingen gerichter benaderen met informatie en tips voor voorlichting, zoals bijvoorbeeld het zorginformatiepakket ‘Komt een mens bij de dokter’.
In 2022 willen de Regenboograad in samenwerking met zorginstellingen en Village People een evenement organiseren voor roze ouderen, bijvoorbeeld een filmavond/dialoogbijeenkomst.
Een keer per twee jaar wordt een evenement op roze ouderen en/of zorgprofessionals georganiseerd. Tenslotte gaat de Regenboograad onderzoeken of er in samenwerking met roze 50+ draagvlak is voor een reizende lhbtiq+ praatgroep die langs verzorgingshuizen gaat.

Regenboogambassadeur voor Zorg en Ouderen is Herman Boers: herman@regenboograad.nl 

COC’s Online Regenboog verkiezingsdebat 2021

5 februari 2021 20:00

Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt...

Lees hier meer

Dag van de transgendervisibiliteit

31 maart 2021

De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is een dag om mensen bewust te maken van de discriminatie waar transgenders wereldwijd mee te maken hebben. De dag vindt sinds 2009 jaarlijks plaats op 31 maart. De dag is verzonnen door activist Rachel Crandall...

Lees hier meer

20 jaar homohuwelijk in Nederland

1 april 2021

Op 1 april is het 20 jaar geleden dat in Nederland voor het eerst twee mensen van hetzelfde geslacht trouwden.    

Lees hier meer