Lhbtiq+ en acceptatie in de sport

Het woord homo wordt ook in de sport nog te vaak gebruikt als scheldwoord. Als je nog in de kast zit dan komen dat soort woorden hard aan, blijkt uit onderzoek. Het zorgt dat iemand zich onveilig en uitgesloten voelt. Niet zeggen dat je homo bent lijkt het meest veilig. En ja, dit speelt zich allemaal af waar je bij staat. Omdat je de signalen niet herkent blijft het vaak onzichtbaar. Ga maar eens na: hoeveel homo’s ken je binnen jouw club?

De gemeente Harderwijk heeft in de Regenboogwerkgroep een ambassadeur Sport aangesteld, die contacten onderhoudt met sportverenigingen in en rond Harderwijk op het gebied van lhbtiq+ acceptatie op het sportveld.

NOC*NSF zet zich in om de acceptatie van lhbtiq+’ers in de sport te bevorderen want sporten doen we samen. In 2019 heeft NOC*NSF daarom met 17 sportbonden meegevaren met de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Dit was een groot succes en is door de lhbtiq+ community goed ontvangen.

Wil je meer weten over deelname van NOC*NSF en de sportbonden aan de Canal Parade neem dan contact op met het projectteam via pride@nocnsf.nl .

Alliantie Gelijkspelen

Het NOC*NSF is ook partner van de Alliantie Gelijkspelenzij zetten zich ook in om lhbtiq+ acceptatie in de sport te bevorderen. De Alliantie is opgericht, voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om homoacceptatie in de sport te bevorderen. De ‘All Together Challenge’ is een landelijk jaarlijks terugkerend event waarbij er extra aandacht wordt besteed aan LHBTI in de sport door aanvoerders van verschillende sporten te laten sporten met regenboogbanden. Dit is op initiatief van de Alliantie Gelijkspelen opgericht.

Transgender en sport

Veel transmannen en -vrouwen, -jongens en -meisjes doen graag aan sport. Maar voor hen is het soms lastig om te sporten. Dit komt door de strikte man/vrouw scheiding en de nadruk op lichamelijkheid. Iets dat bij transgenders, bonden en verenigingen vragen oproept. Want in welke competitie en voor welk team kom je uit? Wie vertel je over je genderidentiteit en wie niet? Hoe kom je ‘uit de kast’ Wat doe je tijdens de transitiefase? En welke regels gelden als je aan topsport doet?Voor transgenders kan sport confronterend zijn. In de sport ligt de nadruk op fysieke kenmerken van het lichaam. Een lichaam dat niet past bij hun genderidentiteit en vaak ook anders is dan dat van andere sporters. Voor sommige transgenders is deze confrontatie een reden om niet te sporten.Transgenders die wel (willen) sporten moeten om leren gaan met de angst dat anderen hun lichaam misschien afkeuren, bijvoorbeeld omdat het (nog) fysieke kenmerken van hun geboortegeslacht vertoont. Eveneens moeten zij continu overwegen wie ze wel en niet op de hoogte te stellen, wat daarvan de consequenties kunnen zijn en hoe ze hun transgender-zijn al dan niet verborgen kunnen houden.

Contact

Heb je vragen of advies nodig over de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele en transgender sporters? Neem dan op met Lieke Vloet, expert maatschappelijke kwaliteit van sport: lieke.vloet@nocnsf.nl, 026-4834400.

Canal Pride Amsterdam

3 augustus 13:00

Lees hier meer

Pride week Amsterdam

27 juli

In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer...

Lees hier meer

Utrecht pride

1 juni 13:30

‘Op deze dag draait alles om het vieren van liefde – liefde voor jezelf, voor anderen, voor iedereen, voor Utrecht. Jij doet ertoe. Laat de kleuren van diversiteit samenkomen en verspreid de liefde door de prachtige grachten van Utrecht. Kom...

Lees hier meer