Wat is biseksualiteit?

Biseksueel zijn betekent dat je romantische gevoelens, seksuele aantrekking of seksueel gedrag hebt naar zowel mannen als vrouwen, of romantische gevoelens of seksuele aantrekking richting mensen ongeacht hun sekse of genderidentiteit. Dit laatste wordt ook wel panseksualiteit genoemd.

Biseksualiteit komt soms ook bij dieren voor. De term biseksualiteit stamt uit de 19e eeuw, net als de termen hetero- en homoseksualiteit.

Wat is biseksualiteit?

Over de term biseksualiteit is veel onduidelijkheid. Biseksualiteit gaat in de eerste plaats gaat om zelfidentificatie: je bent biseksueel als je jezelf zo noemt. Een goede omschrijving is dat biseksuelen ‘zich ervan bewust zijn dat ze zich aangetrokken kunnen voelen – romantisch of seksueel – tot meer dan één sekse’. Dit hoeft niet op hetzelfde moment te zijn.

En het is ook niet noodzakelijk dat biseksuelen in dezelfde mate op mannen als op vrouwen vallen. Je kunt je bijvoorbeeld ook als bi identificeren als je nu een relatie hebt met een man en daarvoor een relatie had met een vrouw. Of als je (iets) meer op vrouwen valt dan op mannen of andersom.

Je als biseksueel identificeren en je biseksueel gedragen is niet hetzelfde. Er zijn veel mensen die zich niet biseksueel noemen, maar wel relaties aangaan of seks hebben met meer dan één sekse.

Een veel voorkomende misvatting is, dat biseksuelen per se seksuele of romantische relaties met mensen van beide seksen willen.

Hoeveel biseksuele mensen zijn er?

Biseksuelen zijn vaak onzichtbaar, maar de groep is behoorlijk groot:

  • Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ziet circa 3% van de mannen en 3% van de vrouwen zichzelf als biseksueel. Maar 10% van de mannen en 12% van de vrouwen heeft seks gehad met zowel mannen als vrouwen. Uit een later onderzoek blijkt dat 6% van de mannen en 15% van de vrouwen zich enigszins of evenveel aangetrokken voelt tot de eigen sekse. Deze groep zou je biseksueel kunnen noemen. Zij is groter dan de groep die zich uitsluitend tot de eigen sekse voelt aangetrokken.
  • De cijfers uit verschillende studies lopen uiteen, onder andere omdat een deel van de biseksuelen zich niet openlijk uit als biseksueel.
  • Veel biseksuelen hebben een hekel aan denken in hokjes, waardoor ze zich ook bewust niet als biseksueel identificeren (‘ik val op mensen, niet op een geslacht’).
  • Er zijn veel meer mensen die in hun gedrag biseksueel zijn dan mensen die zich daadwerkelijk als biseksueel identificeren. In een steekproef van het SCP uit 2012 bleek dat van de respon- denten die zich tot meer dan één sekse voelen aangetrokken, twee derde zich ook identificeert als biseksueel. Bijna 20% gebruikt liever geen label voor het benoemen van de seksuele voorkeur.

zitten Bi’s vaker in de kast?

Mensen met biseksuele gevoelens zitten veel vaker in de kast dan mensen met homoseksuele gevoelens volgens onderzoek van het SCP ( 2012). Zo heeft 50% van de mannen met biseksuele gevoelens dit aan niemand verteld, tegenover 3% van de homoseksuele mannen. Bij vrouwen met biseksuele gevoelens is dit percentage een stuk lager. Van hen heeft 14% het aan niemand verteld, tegenover 2% van de vrouwen met lesbische gevoelens. Ander SCP onderzoek laat zien dat biseksuele jongeren vaker hun seksuele voorkeur verbergen en een lagere zelfacceptatie hebben dan homoseksuele jongeren (Kuyper, 2015).

Als biseksuelen minder vaak open zijn over hun seksuele voorkeur kan dat betekenen, dat veel mensen niet weten dat iemand in hun omgeving bi is. Onderzoek bevestigt dit: slechts 34% van de mensen boven de 16 jaar kent één of meerdere biseksuelen in hun omgeving, aldus het SCP in 2015.

Waarom blijven biseksuelen vaker in de kast? Onderzoek wijst uit dat de volgende motieven een rol spelen: geen noodzaak zien om de seksuele voorkeur te uiten, onzekerheid, lage zelfacceptatie, de partner mag het niet weten en angst voor negatieve reacties uit de omgeving.

Biedt uit de kast komen als biseksueel dan geen voordelen? Zeker wel: onderzoeker Lisette Kuyper (2011) concludeert dat mensen die ‘uit de kast zijn’ en hier goede reacties op krijgen, een betere gezondheid hebben. Onderzoek van Rostosky e.a. (2011) benoemt daarnaast andere voordelen: seksuele vrijheid, vrijheid om relaties te verkennen, acceptatie van diversiteit en het gevoel om bij een groep te horen.

Op deze pagina van Movisie kun je meer lezen over biseksualiteit.

Canal Pride Amsterdam

3 augustus 13:00

Lees hier meer

Pride week Amsterdam

27 juli

In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer...

Lees hier meer

🏳️‍🌈 Village People Jongerencafé 🏳️‍🌈

27 juli 14:00

Lees hier meer