Vier lhbtiq+ belangenorganisaties vragen minister Yeşilgöz (J&V) om maatregelen tegen discriminerend geweld

Vier lhbti+ belangenorganisaties vragen minister Yeşilgöz (J&V) om maatregelen tegen discriminerend geweld. De organisaties overhandigden de minister op donderdag 21 maart een actieplan met als motto Veiligheid voor de Regenbooggemeenschap.

Directe aanleiding voor het pleidooi is een WODC-onderzoek naar geweld tegen de regenbooggemeenschap dat op woensdag 20 maart verschijnt. De onderzoekers constateren dat schelden en geweld tegen de regenbooggemeenschap voor een deel van de bevolking normaal lijkt te zijn geworden.

‘Iedereen in Nederland moet veilig zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, gender, geslacht, huidskleur of achtergrond is. Al op school moeten mensen leren dat je iedereen hebt te respecteren en dat je met je poten van elkaar afblijft.’

COC-VOORZITTER ASTRID OOSENBRUG

Uit eerder onderzoekt bleek al dat zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Per jaar worden er ruim 2600 meldingen en aangiften gedaan. Toch worden er jaarlijks maar een stuk of vijf daders voor lhbti+ discriminatie veroordeeld, meestal tot lage straffen.Naast meer en betere aandacht voor acceptatie op school, pleiten de vier belangenorganisaties in hun actieplan voor meer politiecapaciteit om discriminatie aan te pakken. Er zouden zeker veertig discriminatierechercheurs moeten komen; nu zijn dat er vier voor alle discriminatievormen in heel Nederland.

Ook zou er meer politiecapaciteit moeten worden ingezet tegen online-discriminatie en moet er meer tijd en geld worden komen voor de agenten van Roze in Blauw.Verder pleiten de organisaties voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en willen ze dat discriminatie van de hele lhbti+ gemeenschap verboden en strafbaar wordt. Veelvoorkomende vormen van discriminatie tegen trans en intersekse personen zijn nu niet strafbaar, waardoor het moeilijk kan worden aangepakt.Tenslotte willen de organisaties dat de regering helder stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie en staat voor de aanpak van intersectionele discriminatie, bijvoorbeeld omdat iemand Zwart en transgender is.Uit het WODC-onderzoek naar geweld tegen de regenbooggemeenschap dat op 20 maart verschijnt, blijkt dat veel daders een afkeer hebben van zichtbare lhbti+ uitingen, zoals hand-in-hand lopen. Voor hen lijkt schelden en fysiek geweld tegen de lhbti+ gemeenschap normaal te zijn geworden.Daders zijn volgens het onderzoek over het algemeen jonge mannen. Veruit de grootste groep daders heeft de Nederlandse nationaliteit. Slechts een kleine groep zegt een religie te belijden. De meerderheid kwam al eerder in aanraking met justitie voor andere zaken.

Het actieplan Veiligheid voor de regenbooggemeenschap wordt aan minister Yeşilgöz overhandigd door COC Nederland, Transgender Netwerk, Bi+ Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID. De minister gaat donderdag ook in gesprek met slachtoffers van anti-lhbti+ geweld.

Meer nieuws voor jou

Alle scholen worden verplicht te zorgen voor veiligheid en acceptatie lhbtiq’ers in de klas

Alle scholen in Nederland worden verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van lhbtiq-jongeren in de klas. De Eerste Kamer stemde op dinsdag 22 juni voor een wetsvoorstel met die opdracht; alleen PVV, Forum en SGP waren tegen. COC...

Lees hier meer

COC doet oproep: steun de nieuwe transgenderwet

Steun het wetsvoorstel waarmee transgender en intersekse mensen eenvoudiger de geslachtsvermelding op hun ID-bewijs kunnen aanpassen. Die oproep doen lhbtq-organisaties TNN, NNID en COC* aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.   Het wetsvoorstel maakt...

Lees hier meer

Eerste homostel trouwt in Atheens stadhuis: ‘Droom komt uit’

In het stadhuis van Athene is het eerste koppel van hetzelfde geslacht getrouwd, bestaande uit een bekende Griekse romanschrijver en zijn partner. Het is een historisch moment voor Griekenland, waar de wetgeving met betrekking tot het homohuwelijk recent is gewijzigd....

Lees hier meer