Terug naar begin » coming out

Category: coming out

Voor de zomer meer duidelijkheid over meerouderschap

Het kabinet komt voor de zomer van 2022 met meer duidelijkheid over de wijze waarop meerouderschap in Nederland wordt ingevoerd. Dat antwoordde minister Weerwind (Rechtsbescherming) op 24 maart op vragen van de Kamerleden Ulysse Ellian (VVD) en Lisa van Ginneken (D66). COC pleit, samen met Meer dan Gewenst al lang voor een meerouderschapswet.

Lees verder

COC: ‘Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn’

Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn, zich vrij kunnen ontwikkelen en geaccepteerd worden, ongeacht verschillen. Met die boodschap ondersteunt het COC middelbare scholen en middelbare scholieren al jaren. Het COC is in gesprek met basisschooldocenten omdat ook die op een goede manier aandacht aan dit onderwerp willen besteden.

Omdat we de afgelopen dagen van een aantal mensen vragen kregen over aandacht op de basisschool, lees je hieronder meer informatie.

Basisscholen moeten er, net als alle scholen, voor zorgen dat elk kind zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld achtergrond, identiteit of gezinssamenstelling. Regelmatig benaderen basisscholen het COC met de vraag hoe ze dat kunnen doen. Wij zijn daarover in gesprek met basisschooldocenten, zodat we hen goede handvatten kunnen bieden om kinderen te steunen (een zogenaamde ‘leerlijn’).

Daarbij gaat het er om dat elk kind uniek en verschillend is, dat elk kind zich verschillend ontwikkelt en dat verschil prima is. De één heeft rood haar, de ander bruin, de één heeft een witte huid en de ander een zwarte, de één wordt verliefd op een jongen, de ander op meisje of op allebei, de één speelt graag met poppen en de ander voetbalt liever. Het éne kind heeft twee moeders, het andere kind een vader en een moeder en sommige kinderen hebben drie of vier ouders. Diversiteit is de norm, dat mag je vieren en het is allemaal oké. Het gaat er om dat je elkaar accepteert en niet pest,  ongeacht wie je bent en uit welke omgeving je komt.

Ook is het belangrijk dat elk kind het gevoel heeft dat het er mag zijn, dat iedereen uniek is en dat je daar trots op mag zijn. Kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen accepteren zoals ze zijn. Ze moeten niks, en ze mogen zich voelen zoals ze zelf willen. Je mag trots zijn op wie je bent, ook als je bijvoorbeeld als meisje op meisjes valt, of wanneer je als jongen nagellak op wilt.

Met basisschooldocenten overleggen we hoe je dit het best met scholieren kunt bespreken, op een manier die past bij hun leeftijd. Ook betrekken we daarbij natuurlijk de wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van een boek over een koning die verliefd wordt op een koning. Of een prentenboek, een tekenfilm een groepsgesprek, een gedicht of een poster in de klas.

Sommige mensen vragen of de basisschool niet te jong is om dit te bespreken, ‘kinderen moeten toch kind kunnen zijn’? Wat het COC betreft is het juist belangrijk dat kinderen al jong leren dat je jezelf mag zijn, dat iedereen uniek is, dat dat iets is om te vieren. Het is belangrijk om elkaar te accepteren en niet te pesten, ongeacht de verschillen tussen mensen. Juist als je je veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond is, kan je optimaal kind zijn. Vanzelfsprekend is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken op een manier die past bij de leeftijd van kinderen. Scholen zijn overigens wettelijk verplicht om te zorgen dat iedereen zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in achtergrond of identiteit.

Het COC is geschrokken van de reacties van mensen die boos zijn dat basisscholen aandacht aan dit onderwerp willen besteden. Sommige scholen willen bijvoorbeeld een boek voorlezen over een prinses die verliefd wordt op een prinses. Dat dat nog tot opschudding leidt, terwijl dat niet geldt voor een verhaal over een prins die verliefd wordt op een prinses, onderstreept volgens het COC hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden.

Het COC ondersteunt middelbare scholieren en docenten al jaren bij het bevorderen van acceptatie van iedereen, ongeacht op wie je verliefd wordt of wie je bent. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld met het COC’s GSA Netwerk.

Medewerkers Disney staken tegen “Don’t Say Gay”-wet

Een groep LGBT+-medewerkers en -‘allies’ van Disney staakt elke dag voor vijftien minuten. Tijdens deze zogeheten ‘walkout’ klagen zij over Disneys donaties aan politici die een wet goedkeurden waarmee onderwijs over LGBT+-zaken op basisscholen verboden wordt. De CEO van Disney heeft inmiddels excuses aangeboden, maar die gaan volgens de stakers nog lang niet ver genoeg.

Lees verder

Aantal suïcides onder lhbtiq-jongeren weer hoger: ‘Praten helpt suïcide onder lhbti-jongeren te voorkomen’

Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag het afgelopen jaar 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Vooral onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar is het aantal suïcides toegenomen, blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (CANS). Suïcidepogingen onder Nederlandse lhb-jongeren komen 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. En transgenderjongeren doen maar liefst tien keer vaker zo’n poging dan niet-transgenderjongeren. Dat meldt ANP Expert Support. 

Tijdens een minisymposium op 18 november 2021 georganiseerd door Movisie gingen experts in gesprek over suïcidepreventie onder lhbt-jongeren. De punten die uit dit symposium kwamen zijn voor een groot deel ook toe te passen op de suïcidepreventie onder jongeren in het algemeen.

Meer kennis hulpverleners

Volgens de experts ontbreekt het bij hulpverleners aan kennis over suïcide én over lhbti-zijn. Daar moet verandering in komen, zeggen ze. Ook moeten hulpverleners het verschil leren kennen tussen seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken, en weten dat één persoon op al deze kenmerken kan verschillen. Maar ook over de verschillende subculturen binnen de lhbti+-gemeenschap is meer kennis nodig bij hulpverleners en sociaal-professionals.

Ook over suïcidepreventie in het algemeen schiet de kennis bij hulpverleners en sociaal professionals tekort. Volgens experts zouden opleidingen en bijscholingsinstellingen hier meer aandacht aan moeten besteden.

Praten over suïcide

Wat ook zou helpen is dat er dat er in de samenleving veel meer over suïcide moet worden gepraat. Dat geldt in het algemeen, maar zeker als het gaat over lhbti+-jongeren.

Lhbti+-jongeren die nog in de kast zitten hebben vaak het idee dat zij de enige zijn in hun omgeving, en zeker de enige lhbti’er die kampt met suïcidale gedachten. Het is cruciaal om deze jongeren beter te bereiken. Scholen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.