Terug naar begin » GSA

Category: GSA

Scholieren op Coming Out Dag in actie voor een veilige school

Scholieren die aangesloten zijn bij het COC GSA Netwerk komen op Coming Out Dag 2022 in actie voor een veilige school. Want als je uit de kast wilt komen, moet de school veilig zijn. De nadruk ligt op 11 december dit jaar op veilige toiletten, onder het motto Safe Plees.

Leerlingen voelen zich vaak onveilig op het schooltoilet, zo blijkt uit onderzoek. Zowel hetero (16%) als niet-hetero jongeren (25%) worden op die plek gepest. Onder trans en non-binaire scholieren gaat het zelfs om 35 procent. Ook spelen er taboes rond menstruatie en andere problemen rond de schoolwc’s.

Op Coming Out Dag vragen leerlingen op tal van scholen aan de directie om van de toiletten een veilige plek te maken: Safe Plees. Er is daarvoor een toolkit beschikbaar met Safe Plees-bordjes, spiegelstickers en een docentenhandreiking.

De problemen die trans en non-binaire jongeren ervaren rond het schooltoilet zijn schrijnend. Van deze groep ervaart acht op de tien (79%) onveiligheid rond het toilet. Uit angst voor pesterijen vermijdt vier op de tien (41%) de schoolwc’s en bijna twee derde (63%) drinkt bewust minder om maar niet naar het toilet te hoeven. Dat leidt regelmatig tot medische klachten (17%).*

‘Als ik daar kom word ik gek aangekeken en soms worden er nare opmerkingen gemaakt,’ vertelt Levi (16 jaar) over het jongenstoilet.

Mart (18 jaar): ‘Ik ga sinds de tweede klas niet meer naar het toilet op school. Ik houd het altijd op. Na een tijdje begon ik steeds vaker last te krijgen van mijn blaas. Ik ben uiteindelijk twee keer ‘s nachts op de spoedeisende hulp beland vanwege de problemen met mijn blaas.’

Ook ervaren scholieren op de wc’s en elders op school problemen rond hun menstruatie (86%). Zo zijn er op de schooltoiletten vaak geen menstruatieproducten aanwezig, terwijl één op de tien leerlingen die producten niet kan betalen. Menstruatie wordt op school vaak behandeld als taboe: beladen en schaamtevol.

‘Meneer, ik ben ongesteld,’ zei Kaylett bijvoorbeeld toen die terugkwam van het toilet. Diens docent had gezegd dat Kaylett niet naar de wc mocht. ‘Ik denk dat veel – vooral mannelijke – docenten, daar niet aan denken, dat je soms gewoon naar de wc móet,’ aldus Kaylett.

In deze video vertellen scholieren over hun vaak pijnlijke ervaringen met schooltoiletten.

 

Om aandacht te vragen voor Safe Plees nam de bekende YouTube ster Alice Olsthoorn een speciale videoclip op. ‘Geen gezeik, iedereen is gelijk,’ aldus Alice in de video. ‘Zwart of trans of non-binair, iedereen wil een plek voor hun derrière.’ Alice vindt het belangrijk dat de school voor iedereen een veilige plek is. ‘Ook ik werd op school naar het docententoilet gestuurd terwijl ik gewoon een meisje ben’, aldus Alice.

De Safe Plees-toolkit bevat tips voor veilige schooltoiletten. Zo zou er op elke schoolverdieping minimaal één Safe Plees toiletgroep moeten zijn die algemeen toegankelijk is. Ook zouden  menstruatieproducten daar gratis beschikbaar moeten zijn. Voor alle toiletgebruikers geldt dat je respectvol met elkaar om moet gaan.

Meer informatie over Safe Plees vind je hier. Safe Plees is een actie van de scholieren van COC’s Gender & Sexuality Netwerk. De GSA’s zetten zich met steun van COC in voor een veilige school waar iedereen zichzelf kan zijn. Er zijn GSA’s op mbo’s en op 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

De scholierenactie wordt ondersteund door COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (Rutgers, WOMEN Inc. en COC Nederland).

*Gegevens afkomstig van uit een poll van het GSA Netwerk onder meer dan driehonderd trans en non-binaire scholieren.

COC: ‘Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn’

Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn, zich vrij kunnen ontwikkelen en geaccepteerd worden, ongeacht verschillen. Met die boodschap ondersteunt het COC middelbare scholen en middelbare scholieren al jaren. Het COC is in gesprek met basisschooldocenten omdat ook die op een goede manier aandacht aan dit onderwerp willen besteden.

Omdat we de afgelopen dagen van een aantal mensen vragen kregen over aandacht op de basisschool, lees je hieronder meer informatie.

Basisscholen moeten er, net als alle scholen, voor zorgen dat elk kind zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld achtergrond, identiteit of gezinssamenstelling. Regelmatig benaderen basisscholen het COC met de vraag hoe ze dat kunnen doen. Wij zijn daarover in gesprek met basisschooldocenten, zodat we hen goede handvatten kunnen bieden om kinderen te steunen (een zogenaamde ‘leerlijn’).

Daarbij gaat het er om dat elk kind uniek en verschillend is, dat elk kind zich verschillend ontwikkelt en dat verschil prima is. De één heeft rood haar, de ander bruin, de één heeft een witte huid en de ander een zwarte, de één wordt verliefd op een jongen, de ander op meisje of op allebei, de één speelt graag met poppen en de ander voetbalt liever. Het éne kind heeft twee moeders, het andere kind een vader en een moeder en sommige kinderen hebben drie of vier ouders. Diversiteit is de norm, dat mag je vieren en het is allemaal oké. Het gaat er om dat je elkaar accepteert en niet pest,  ongeacht wie je bent en uit welke omgeving je komt.

Ook is het belangrijk dat elk kind het gevoel heeft dat het er mag zijn, dat iedereen uniek is en dat je daar trots op mag zijn. Kinderen moeten zich vrij kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen accepteren zoals ze zijn. Ze moeten niks, en ze mogen zich voelen zoals ze zelf willen. Je mag trots zijn op wie je bent, ook als je bijvoorbeeld als meisje op meisjes valt, of wanneer je als jongen nagellak op wilt.

Met basisschooldocenten overleggen we hoe je dit het best met scholieren kunt bespreken, op een manier die past bij hun leeftijd. Ook betrekken we daarbij natuurlijk de wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van een boek over een koning die verliefd wordt op een koning. Of een prentenboek, een tekenfilm een groepsgesprek, een gedicht of een poster in de klas.

Sommige mensen vragen of de basisschool niet te jong is om dit te bespreken, ‘kinderen moeten toch kind kunnen zijn’? Wat het COC betreft is het juist belangrijk dat kinderen al jong leren dat je jezelf mag zijn, dat iedereen uniek is, dat dat iets is om te vieren. Het is belangrijk om elkaar te accepteren en niet te pesten, ongeacht de verschillen tussen mensen. Juist als je je veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond is, kan je optimaal kind zijn. Vanzelfsprekend is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken op een manier die past bij de leeftijd van kinderen. Scholen zijn overigens wettelijk verplicht om te zorgen dat iedereen zich veilig en geaccepteerd weet, ongeacht verschillen in achtergrond of identiteit.

Het COC is geschrokken van de reacties van mensen die boos zijn dat basisscholen aandacht aan dit onderwerp willen besteden. Sommige scholen willen bijvoorbeeld een boek voorlezen over een prinses die verliefd wordt op een prinses. Dat dat nog tot opschudding leidt, terwijl dat niet geldt voor een verhaal over een prins die verliefd wordt op een prinses, onderstreept volgens het COC hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden.

Het COC ondersteunt middelbare scholieren en docenten al jaren bij het bevorderen van acceptatie van iedereen, ongeacht op wie je verliefd wordt of wie je bent. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld met het COC’s GSA Netwerk.