Terug naar begin » paarse vrijdag

Category: paarse vrijdag

Scholieren op Coming Out Dag in actie voor een veilige school

Scholieren die aangesloten zijn bij het COC GSA Netwerk komen op Coming Out Dag 2022 in actie voor een veilige school. Want als je uit de kast wilt komen, moet de school veilig zijn. De nadruk ligt op 11 december dit jaar op veilige toiletten, onder het motto Safe Plees.

Leerlingen voelen zich vaak onveilig op het schooltoilet, zo blijkt uit onderzoek. Zowel hetero (16%) als niet-hetero jongeren (25%) worden op die plek gepest. Onder trans en non-binaire scholieren gaat het zelfs om 35 procent. Ook spelen er taboes rond menstruatie en andere problemen rond de schoolwc’s.

Op Coming Out Dag vragen leerlingen op tal van scholen aan de directie om van de toiletten een veilige plek te maken: Safe Plees. Er is daarvoor een toolkit beschikbaar met Safe Plees-bordjes, spiegelstickers en een docentenhandreiking.

De problemen die trans en non-binaire jongeren ervaren rond het schooltoilet zijn schrijnend. Van deze groep ervaart acht op de tien (79%) onveiligheid rond het toilet. Uit angst voor pesterijen vermijdt vier op de tien (41%) de schoolwc’s en bijna twee derde (63%) drinkt bewust minder om maar niet naar het toilet te hoeven. Dat leidt regelmatig tot medische klachten (17%).*

‘Als ik daar kom word ik gek aangekeken en soms worden er nare opmerkingen gemaakt,’ vertelt Levi (16 jaar) over het jongenstoilet.

Mart (18 jaar): ‘Ik ga sinds de tweede klas niet meer naar het toilet op school. Ik houd het altijd op. Na een tijdje begon ik steeds vaker last te krijgen van mijn blaas. Ik ben uiteindelijk twee keer ‘s nachts op de spoedeisende hulp beland vanwege de problemen met mijn blaas.’

Ook ervaren scholieren op de wc’s en elders op school problemen rond hun menstruatie (86%). Zo zijn er op de schooltoiletten vaak geen menstruatieproducten aanwezig, terwijl één op de tien leerlingen die producten niet kan betalen. Menstruatie wordt op school vaak behandeld als taboe: beladen en schaamtevol.

‘Meneer, ik ben ongesteld,’ zei Kaylett bijvoorbeeld toen die terugkwam van het toilet. Diens docent had gezegd dat Kaylett niet naar de wc mocht. ‘Ik denk dat veel – vooral mannelijke – docenten, daar niet aan denken, dat je soms gewoon naar de wc móet,’ aldus Kaylett.

In deze video vertellen scholieren over hun vaak pijnlijke ervaringen met schooltoiletten.

 

Om aandacht te vragen voor Safe Plees nam de bekende YouTube ster Alice Olsthoorn een speciale videoclip op. ‘Geen gezeik, iedereen is gelijk,’ aldus Alice in de video. ‘Zwart of trans of non-binair, iedereen wil een plek voor hun derrière.’ Alice vindt het belangrijk dat de school voor iedereen een veilige plek is. ‘Ook ik werd op school naar het docententoilet gestuurd terwijl ik gewoon een meisje ben’, aldus Alice.

De Safe Plees-toolkit bevat tips voor veilige schooltoiletten. Zo zou er op elke schoolverdieping minimaal één Safe Plees toiletgroep moeten zijn die algemeen toegankelijk is. Ook zouden  menstruatieproducten daar gratis beschikbaar moeten zijn. Voor alle toiletgebruikers geldt dat je respectvol met elkaar om moet gaan.

Meer informatie over Safe Plees vind je hier. Safe Plees is een actie van de scholieren van COC’s Gender & Sexuality Netwerk. De GSA’s zetten zich met steun van COC in voor een veilige school waar iedereen zichzelf kan zijn. Er zijn GSA’s op mbo’s en op 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

De scholierenactie wordt ondersteund door COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland en de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (Rutgers, WOMEN Inc. en COC Nederland).

*Gegevens afkomstig van uit een poll van het GSA Netwerk onder meer dan driehonderd trans en non-binaire scholieren.