Hoe ziet de Pride van de toekomst eruit? “Nu staan de witte homomannen vooraan”

Bron: AT5/NH

Een festival voor het grote geld en de massa. Dat is de voornaamste kritiek van verschillende lhbt-belangenorganisaties op de Amsterdamse Pride. Zij hopen dat de gemeente het Pride-beleid aanpast. “De Pride moet weer van ons worden.”

Na een afwezigheid van twee jaar is de verwachting dat de Pride dit jaar weer doorgaat. Dat betekent dat eind juli, begin augustus de stad weer in het teken staat van de regenbooggemeenschap. Met een Pride Walk, allerhande activiteiten en natuurlijk een botenparade. Een Pride zoals we die kennen dus.

Verandering

Maar kans bestaat dat het evenement gaat veranderen. De gemeente is bezig het Pride-beleid te herzien, en heeft hiervoor verschillende lhbt-Amsterdammers om hun mening gevraagd. En de leden van deze klankbordgroep dringen aan op verandering.

Vooral de botenparade, traditioneel het hoogtepunt van de Pride, is volgens de meesten aan herziening toe. “Zo’n boot is hartstikke duur,” zegt Aynouk Tan van het initiatief Queer is not a Manifesto. “Dat gaat echt om duizenden euro’s. Een bedrijf kan dat wel betalen, maar een actiegroep – bijvoorbeeld van een minderheidsbelangenorganisatie – niet. Hierdoor is de botenparade nu een podium voor groepen die al veel macht en geld hebben.”

Dat leidt tot een parade die te wit en te elitair is, stelt Tan. En bovendien niet inclusief, want nu vergemakkelijkt geld en macht de toegang. “Terwijl de Pride en de botenparade juist van óns zou moeten zijn, de hele gemeenschap. Niet alleen van de homomannen of de rijkere delen van de gemeenschap.” Tan zou willen dat de botenparade meer zou lijken op de Pride Walk, de activistische mars door de stad die de week ervóór wordt gehouden. “De drempel om daaraan mee te doen is veel lager.” 

Volgens Roustayar en Tan is de Pride te veel een feest geworden

Volgens Roustayar en Tan is de Pride te veel een feest geworden

“Kom erbij!” 

Wil je verandering? Kom erbij en verbeter de Pride. Dat is de boodschap van Siep de Haan, die bij de eerste edities van de Pride in de jaren negentig en daarna nauw betrokken was bij de organisatie en de uitvoering. “In de begintijd was de botenparade maar twee letters, de H en de L: homo’s en lesbiënnes. Gaandeweg is er steeds meer bijgekomen. Hartstikke mooi.”

De laatste jaren ziet De Haan dat lhbt’ers uit minderheidsgroepen zich nadrukkelijk mengen in het gesprek over de Pride. “Prachtig, wat mij betreft. Onze gemeenschap is een diamant die moet schitteren van alle kanten.”

Maar juist daarin schuilt een ander belangrijk pijnpunt van de criticasters. “De organisatie heeft enorm veel macht en is weinig toegankelijk voor buitenstaanders,” zegt Tan. Liever zou zij zien dat de organisatie van de Pride komt te liggen bij een grote groep van organisaties, en niet meer bij één grote producent. “Of maak er een vereniging van, waarbij leden kunnen stemmen en inspraak hebben over de koers.”

De Haan wijst erop dat het overgrote deel van de bezoekers heel tevreden is met de botenparade. Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat de botenparade gemiddeld een hoog rapportcijfer krijgt: 8,7.

De Haan heeft nog veel fotoboeken van de eerste edities van de Pride

De Haan heeft nog veel fotoboeken van de eerste edities van de Pride

Toekomst

De gemeente neemt de punten van de klankbordgroep mee in het opstellen van een nieuw beleidskader. Dit uitgewerkte kader wordt later dit voorjaar opnieuw aan de klankbordgroep voorgelegd. Na vaststelling van het uitgewerkte beleid door het college kunnen alle Amsterdammers zich uitspreken over het beleid. De laatste aanpassingen kunnen dan na de zomer door de gemeente worden opgenomen in het beleid.

In de herfst wordt ook bepaald wie de Pride in de periode 2023-2026 gaat organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit door één organisatie gedaan. De afgelopen jaren is de Pride georganiseerd door de Stichting Pride Amsterdam.

Meer nieuws voor jou

20 november: Genderdoden gedenkdag

Op 20 november 2022 herdenken we 327 trans en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar zijn vermoord om wie ze zijn, onder wie een slachtoffer in Nederland. Transgender Netwerk Nederland: Een jonge trans vrouw werd in Guatemala City levenloos in...

Lees hier meer

Steun de LGBTI+-gemeenschap in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne laat een diepe indruk achter. De beelden van verwoeste gebouwen, slachtoffers en de enorme vluchtelingenstroom raken ons allemaal. De toekomst van het land is uitermate onzeker. Die onzekerheid is er zeker ook voor Oekraïense LGBTI+'ers. Wat...

Lees hier meer

De LHBT Monitor 2022

Op 5 juli werd de LHBT Monitor 2022 gepresenteerd. Uit dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijken verschillende dingen: Lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders voelen zich nog steeds onveiliger dan heteroseksuelen en zijn vaker slachtoffer van (seksueel) geweld...

Lees hier meer