Laat je stem horen met #IkZegErWatVan

Traditionele meningen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit dragen nog té vaak bij aan grensoverschrijdend gedrag. Een jongen die veel seks heeft krijgt een high five, terwijl een meid die veel seks heeft slet genoemd wordt. Jongeren vinden het best lastig om deze onderwerpen te bespreken, terwijl de meerderheid gelijkheid en diversiteit heel belangrijk vindt. Toch spreken ze zich niet vaak uit. Dat kan anders!

Vandaag lanceren Rutgers en Atria met de campagne Generatie Ja…en? de #IkZegErWatVan. Met #IkZegErWatVan bespreken jongeren waarom jongens en meiden vaak verschillend behandeld worden. Zo wordt een jongen die emoties toont, snel uitgemaakt voor homo, terwijl dit van een meisje wel geaccepteerd wordt. Dat is raar?! De meerderheid van de jongeren vindt gelijkheid en diversiteit heel belangrijk. Zij rekenen in deze campagne af met traditionele opvattingen. Want die zijn een voedingsbodem voor seksueel, online en fysiek geweld. En dat moet stoppen.

Fysiek, seksueel of online geweld
De discussies rondom The Voice of Holland brengen veel te weeg bij jongeren en met name bij jongens. Ze vragen zich af hoe zij zich wel horen te gedragen, uiten en uitspreken. De sociale normen over hoe dan wel staan onder druk en dat uit zich in onzekerheid. Als er iets vervelends gebeurt zoals victim blaming dan zeggen jongeren daar namelijk niks van tegen hun vrienden. Ze doen mee of kijken weg. Ze zijn bang om anders te zijn dan de rest of om zelf het mikpunt te worden. Rutgers (expertisecentrum seksualiteit) en Atria (kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) willen dit patroon doorbreken, door te laten zien dat de ouderwetse gendernormen niet meer gelden voor de ‘Generatie Ja….en?’ en door zich hier ook over uit te spreken. Want stereotiepe gendernormen veroorzaken nog te vaak negatief gedrag en zelfs fysiek, seksueel of online geweld. Ruim de helft van alle vrouwen en één op de vijf mannen maakt ooit in hun leven seksueel geweld mee. Eén op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner en één op de drie jonge vrouwen (18-29 jaar) maakte een vorm van cybergeweld mee.

#IkZegErWatVan
Jongeren (17-23 jaar) krijgen in de campagne video’s te zien die hun eigen opvattingen over dagelijkse situaties herbevestigen. “Wij vinden dat alle mensen hun seksleven zelf mogen bepalen.”  Vervolgens wordt hen een spiegel voorgehouden:  Waarom is die ene meid dan wel een slet en die andere niet? Wie of wat bepaalt dat? De campagne nodigt jongeren uit om hier over in gesprek te gaan met hun vrienden met ‘de Generatie Ja…en? Vriendencheck op generatiejaen.rutgers.nl. Want hoe denken hun vrienden eigenlijk over het gedrag van mannen en vrouwen? Waarom zeggen zij er niks van als iemand zelf de schuld krijgt na aanranding? Doordat jongeren over deze situaties in gesprekken met vrienden hun opvattingen wel uiten is de verwachting dat zij dit in de toekomst ook vaker durven en kunnen in situaties die ertoe doen.

Student Genderstudies Iris Buizer vindt het belangrijk om er wat van te zeggen als mensen over een grens gaan. “Ik vind het belangrijk om me uit te spreken, want als we dit soort gesprekken niet met elkaar voeren, dan gebeurt er niks. Alshet niet direct voor mezelf is, probeer ik dit voor een ander te doen. Dit is soms best lastig, zeker als er een vervelende discussie ontstaat door wat jij zegt. Het is belangrijk dat we met elkaar patronen doorbreken, alleen op die manier kunnen we de samenleving mooier en beter maken. Ook Thijs Manders, docent-assistent op een middelbare school spreekt zich duidelijk uit. “Na kwetsende opmerkingen hoor ik jongeren vaak zeggen ‘Het is maar een grapje joh.’ Maar voor mij is het geen grapje, ik zeg er wat van. Wat voor de één een grapje is, is voor de ander een kwetsende opmerking. Ik wil een ander wijzen op het feit dat je met zo’n simpele opmerking iemand anders kan schaden.”

Generatie Ja….en?
‘Generatie Ja… en?’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die afrekenen met traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. #IkZegErWatVan is onderdeel van de brede jongerencampagne ‘Generatie… Ja… en?’. Meer informatie is te vinden op https://generatiejaen.rutgers.nl/

Meer nieuws voor jou

Duitse rooms-katholieke pastores uit de kast

Vandaag, op 24 januari 2022, zullen 125 Duitse rooms-katholieke pastores en kerkelijke werkers zichzelf publiekelijk ‘outen’ via een manifest waarin ze de kerk oproepen om uitdrukkelijk ruimte te scheppen voor LHBTI+personen en hun leefwijzen: Out in Church – voor een...

Lees hier meer

Jottum Kok over zijn film ‘Tell Me I’m Wrong’

Over hoe moeilijk het voor LHBT’ers in een asielzoekerscentrum is maakt regisseur Jottum Kok momenteel de film Tell Me I’m Wrong’. Een actueel onderwerp, want verschillende media, waaronder talkshows, hebben al belangstelling voor zijn project getoond. Ook Gaykrant is benieuwd naar deze...

Lees hier meer

Wat de gemeente kan doen aan een sterkere positie van christelijke lhbti’ers

De Nashville-verklaring leidde in 2019 tot veel discussie in de media en binnen geloofsgemeenschappen. Onlangs ontstond er commotie in de media nadat minister Slob omstreden uitspraken deed over religieuze scholen en homoseksualiteit. Wat weten we over christelijke LHBTI’s? En wat...

Lees hier meer