Nothing about us without us: Inspraak van burgers bij lokaal regenboogbeleid

Bij de totstandkoming van inclusief beleid voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele personen in (Regenboog)gemeenten worden vaak lhbtiqa+ inwoners zelf betrokken. In deze handreiking wordt beschreven wat het belang is van het organiseren van lokale inspraak en het betrekken van lhbtiqa+ inwoners bij regenboogbeleid.

Inspraakorganen kunnen een brug vormen tussen beleidsmakers en lhbtiqa+ inwoners, waarbij zij zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van inclusief beleid. Het is belangrijk dat beleid niet alleen óver mensen gaat, maar ook mét mensen gemaakt wordt. Werken met een inspraakorgaan is een manier om het beleidsproces toegankelijker en inclusiever te maken, waaruit beleid volgt dat beter is afgestemd op de behoeften van inwoners.

In 2023 heeft de gemeente Purmerend een Regenboog Raad opgezet. De Regenboog Raad vormt een belangrijke verbinding tussen de gemeente en lhbtiqa+ inwoners. De raad is een manier om inspraak van inwoners/doelgroepen in het regenboogbeleid te verdiepen, verankeren en verstevigen. Zo wil de gemeente garanderen dat de stemmen van lhbtiqa+ inwoners gehoord worden in de beleidsvorming en -uitvoering. Movisie heeft de gemeente ondersteund bij het opzetten van de Regenboog Raad in Purmerend.

In deze handreiking gaat Movisie in op het belang van het organiseren van lokale inspraak en worden verschillende vormen van inspraak toegelicht. Het voorbeeld van de Regenboog Raad in Purmerend wordt hier specifiek uitgelicht. Verder staat er een kort stappenplan in de handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met het organiseren van inspraak bij hun beleid. Tot slot geeft Movisie een overzicht van vier bestaande inspraakorganen in verschillende gemeenten.

Meer nieuws voor jou

Personeel Gomarusschool Gorinchem moest lhbtiq-leerlingen én collega’s aangeven

Leraren van het reformatorische Gomarus in Gorinchem hebben leerlingen én leraren moeten aangeven bij de leiding als ze homoseksuele contacten hadden. Dat staat in de 'Notitie seksualiteit' van de school, die is gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs. Het Gomarus...

Lees hier meer

Alle scholen worden verplicht te zorgen voor veiligheid en acceptatie lhbtiq’ers in de klas

Alle scholen in Nederland worden verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van lhbtiq-jongeren in de klas. De Eerste Kamer stemde op dinsdag 22 juni voor een wetsvoorstel met die opdracht; alleen PVV, Forum en SGP waren tegen. COC...

Lees hier meer

COC blij met indiening wetsvoorstel om ‘lhbti+conversie’ te verbieden

  COC Nederland is blij dat D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren op Coming Out Dag een wetsvoorstel indienen om pogingen tot ‘lhbti+conversie’ te verbieden. COC pleit, samen met activisten en religieuze lhbti+ organisaties als LKP en...

Lees hier meer