Nothing about us without us: Inspraak van burgers bij lokaal regenboogbeleid

Bij de totstandkoming van inclusief beleid voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele personen in (Regenboog)gemeenten worden vaak lhbtiqa+ inwoners zelf betrokken. In deze handreiking wordt beschreven wat het belang is van het organiseren van lokale inspraak en het betrekken van lhbtiqa+ inwoners bij regenboogbeleid.

Inspraakorganen kunnen een brug vormen tussen beleidsmakers en lhbtiqa+ inwoners, waarbij zij zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van inclusief beleid. Het is belangrijk dat beleid niet alleen óver mensen gaat, maar ook mét mensen gemaakt wordt. Werken met een inspraakorgaan is een manier om het beleidsproces toegankelijker en inclusiever te maken, waaruit beleid volgt dat beter is afgestemd op de behoeften van inwoners.

In 2023 heeft de gemeente Purmerend een Regenboog Raad opgezet. De Regenboog Raad vormt een belangrijke verbinding tussen de gemeente en lhbtiqa+ inwoners. De raad is een manier om inspraak van inwoners/doelgroepen in het regenboogbeleid te verdiepen, verankeren en verstevigen. Zo wil de gemeente garanderen dat de stemmen van lhbtiqa+ inwoners gehoord worden in de beleidsvorming en -uitvoering. Movisie heeft de gemeente ondersteund bij het opzetten van de Regenboog Raad in Purmerend.

In deze handreiking gaat Movisie in op het belang van het organiseren van lokale inspraak en worden verschillende vormen van inspraak toegelicht. Het voorbeeld van de Regenboog Raad in Purmerend wordt hier specifiek uitgelicht. Verder staat er een kort stappenplan in de handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met het organiseren van inspraak bij hun beleid. Tot slot geeft Movisie een overzicht van vier bestaande inspraakorganen in verschillende gemeenten.

Meer nieuws voor jou

Regenbooggemeente Harderwijk scoort

Een jaar Regenboogambassadeurs: wat is bereikt en wat zijn de plannen? Sinds 17 mei 2021 kent Regenbooggemeente Harderwijk vier Regenboogambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn de schakel tussen de gemeente, de lhbtiaq+*-gemeenschap en maatschappelijke instellingen en organisaties. Ze richten zich daarbij vooral...

Lees hier meer

SGP: opengesteld huwelijk moet worden afgeschaft

Het opengestelde huwelijk moet voor paren van gelijk geslacht worden afgeschaft. Dat schrijft de SGP op haar website in aanloop naar de Kamerverkiezingen. Op COC’s kieswijzer Rainbowvote.NU lees je hoe de SGP en andere partijen de afgelopen tijd stemden als het gaat...

Lees hier meer

Canada stemt in met nieuwe wet die homogenezing verbiedt

In Canada hebben politici woensdag unaniem voor een verbod op 'homogenezing' gestemd. Een nieuwe wet maakt het strafbaar om te proberen iemands seksuele geaardheid te veranderen. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Canadese senaat, maar de verwachting...

Lees hier meer