Onderwijsinspectie tikt reformatorische Gomarusschool op de vingers

De Inspectie van het Onderwijs tikt de reformatorische Gomarusschool op de vingers over de manier waarop die met seksuele diversiteit omgaat. Op 17 september verscheen een rapport van de Inspectie naar aanleiding van een eerder artikel in NRC Handelsblad over misstanden. Het COC wil dat de normen voor LHBTI-acceptatie op school worden aangescherpt.  

‘Het is goed dat de Inspectie duidelijk stelt dat de normen hier echt ver zijn overschreden,’ reageert COC voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Maar zo’n oordeel is zeldzaam. Daarom moeten de normen voor LHBTI-acceptatie op school worden aangescherpt. Onze jongeren moeten zich op elke school veilig en geaccepteerd weten, wat ook hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit is. Juist tijdens die middelbare schoolperiode waarin zij zich toch al vaak kwetsbaar voelen.’

Het COC wil onder meer dat de regels voor LHBTI-acceptatie, de zogenaamde kerndoelen, worden aangescherpt. Ook moet er volgens de organisatie een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door scholen. De organisatie stuurde hierover een brief aan de Tweede Kamer. Tien politieke partijen beloofden het COC in maart om deze maatregelen komende kabinetsperiode te regelen.

Gedwongen coming out

De Inspectie deed onderzoek naar de situatie op het Gomarus na een artikel in NRC Handelsblad uit maart 2021. Daarin vertellen verschillende (ex) scholieren aan de krant hoe de school hen dwong tot een coming out tegenover hun ouders en dat leerlingen daartoe zelfs zijn opgesloten.

Volgens een lesmethode die de school gebruikt is het praktiseren van homoseksualiteit ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’. In diezelfde lesmethode staat: ‘anders geaard zijn is eventueel te veranderen,’ waarmee ten onrechte de illusie wordt gewekt dat LHBTI-zijn te ‘genezen’ zou zijn. Dit alles leidt volgens het NRC op het Gomarus tot een situatie die een leerling kenschetst als: ’Voor mij was het echt een no go om op de middelbare school uit de kast te komen. Het was geen veilige omgeving.’

Uit de kast trekken is beleid

Het Inspectierapport bevestigt het beeld uit het NRC. Er is zeker één leerling met ouders en docenten in een klaslokaal opgesloten. Ouders zijn zonder instemming van leerlingen geïnformeerd over hun seksuele gerichtheid. Het blijkt zelfs beleid van het Gomarus om ouders bij een homoseksuele relatie te informeren, al wordt dat niet altijd toegepast. Het Gomarus heeft aan één van de betrokken leerlingen een schadevergoeding betaald, maar deed dat in strijd met de regels met overheidsgeld.

De Inspectie heeft aangifte gedaan tegen de school omdat men vermoedt dat er sprake is van een strafbare vorm van ongelijke behandeling op grond van seksuele oriëntatie.

Verder concludeert de Inspectie dat de veiligheid van leerlingen op het Gomarus onvoldoende geborgd is. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die niet voldoen aan de normen die het Gomarus stelt over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid. ‘De school wijst een homoseksuele levenswijze af,’ aldus de Inspectie.

Leerlingen zeggen tegen de Inspectie dat het ‘erg eng’ is om op Gomarus uit de kast te komen en dat ze zich niet veilig voelen om dit onderwerp met hun mentor te bespreken. Aanvankelijk werd in een lesmethode op de school zelfs de indruk gewekt dat LHBTI-zijn te genezen zou zijn. Die passage is inmiddels geschrapt.

Verder stelt het rapport onder meer dat het Gomarus niet voldoet aan de verplichting om steeds aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie, dat er geen beleid is om te zorgen dat alle docenten werken aan een veilig klimaat voor iedereen en dat er signalen zijn dat enkele docenten uitlatingen doen die strijdig zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

De Inspectie gaf het Gomarus opdracht om voor januari 2022 verbeteringen door te voeren.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) noemt de bevindingen van de Inspectie in een brief aan de Kamer ‘ernstig en zorgwekkend’. Hij vindt dat de school een ‘forse inspanning’ moet leveren om de situatie te verbeteren. Ook zegt Slob in gesprek te zijn met leerlingen van de school en dat hij ‘geraakt’ is door hun traumatische ervaringen.

Meer nieuws voor jou

Vrolijke gay Jos (68) voelt zich op z’n plek in De Adelaarshorst

‘Bijzonder wat GA Eagles betekent bij ziekte en leed’ Hij noemt zich de ‘Roze rand van Go Ahead’: Jos Miedendorp de Bie, een vrolijke gay in de voetbalwereld. De Twellonaar (68), die al eens landelijk nieuws werd, is bij Go...

Lees hier meer

Nederlanders positiever geworden over lhbt’ers, maar acceptatie stagneert

Nederlanders zijn in de loop van de afgelopen vijftien jaar positiever gaan denken over lhbt'ers. Dat blijkt uit een terugkerend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vergeleken met andere Europese landen doet Nederland het relatief goed; alleen IJsland scoort qua...

Lees hier meer

Florian en Remco van de Roze Week: ‘Schelden met homo-onvriendelijke termen gebeurt nog steeds’

‘Dare to be unique’, is dit jaar het thema van de Roze Week op de campus van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tussen 16 en 20 mei zijn er allerlei activiteiten om bewustzijn te creëren over...

Lees hier meer