De Regenboogrotonde: werken aan lhbtiqa+ inclusie in zorg en welzijn

Veel zorg- en welzijnsinstellingen willen werken aan lhbtiqa+ inclusie, maar hebben behoefte aan concrete tips over hoe ze dat kunnen doen. Om organisaties daarin te ondersteunen heeft Violet Diversity & Inclusion in opdracht van de gemeente Nijmegen de Regenboogrotonde ontwikkeld, een routekaart voor lhbtiqa+ sensitiviteit in zorg en welzijn.

Waarom is aandacht voor lhbtiqa+ inclusie in zorg en welzijn nodig?

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn nog niet altijd sensitief op seksuele, sekse- en genderdiversiteit. Veel lhbtiqa+ personen hebben slechte ervaringen met zorg- en hulpverlening, bijvoorbeeld omdat zorg- en welzijnsprofessionals niet lhbtiqa+ sensitief handelen. Gevolg daarvan is dat sommige lhbtiqa+ personen zorg mijden, of niet open over hun lhbtiqa+ identiteit zijn uit angst voor discriminatie. De Regenboogrotonde is ontwikkeld om zorg- en welzijnsorganisaties te helpen een veiligere omgeving voor zowel lhbtiqa+ cliënten, als lhbtiqa+ medewerkers te creëren.

Bekijk de Regenboogrotonde

Hoe is de routekaart tot stand gekomen?

Gemeente Nijmegen heeft een gemeentelijke regenboog werkgroep zorg en welzijn, waar de GGD, RIBW, Bindkracht10, Directe Zorg Nijmegen, Radboud UMC, COC Nijmegen en de Waalboog aan deelnemen. Vanuit deze werkgroep zijn inspiratiesessies over lhbtiqa+ inclusie georganiseerd met twintig Nijmeegse zorg- en welzijnsinstellingen.

Uit de inspiratiesessies kwam naar voren dat er behoefte was aan een goed onderbouwd document met voorbeelden van waar je als organisatie mee aan de slag kan gaan, en concrete tips over specifieke onderwerpen. Zo hadden de organisaties vragen over hoe je binnen je organisatie draagvlak kan creëren. En hoe je om kan gaan met collega’s die geen affiniteit met het onderwerp hebben en daardoor het belang er niet van inzien. Volgend op deze inspiratiesessies heeft de gemeente Nijmegen, via de werkgroep zorg en welzijn, opdracht gegeven tot de ontwikkeling van de Regenboogrotonde.

Hoe werkt de Regenboogrotonde?

De Regenboogrotonde van Violet Diversity & Inclusion bestaat uit vier verschillende onderdelen: de start met uitleg en begrippen, en daarna drie verschillende afslagen. De eerste afslag van de rotonde, ‘veranderproces’, gaat over het in gang zetten van verandering binnen je organisatie. Onder andere doelen stellen, draagvlak creëren en het uitdragen van een inclusieve norm komen aan bod. De tweede afslag, ‘kennis’, gaat over het opdoen en verspreiden van kennis binnen de organisatie. Onderwerpen als diversiteitssensitief werken en deskundigheidsbevordering komen aan bod, net als specifieke kennis over bijvoorbeeld intersekse personen, lhbtiqa+ ouderen en lhbtiqa+ personen met een beperking. De laatste afslag, ‘bedrijfsvoering’, gaat over inclusief werkgeverschap. Hier vind je tips over onder andere werving en selectie, sociale veiligheid en inclusieve communicatie.

Uitgangspunt van de routekaart is dat het voor iedere organisatie waardevol kan zijn, ongeacht hoe ver zij al zijn op het gebied van lhbtiqa+ inclusie. De ene organisatie zal bijvoorbeeld meer behoefte hebben aan tips over hoe je het onderwerp voor het eerst op de agenda kan krijgen, terwijl een andere organisatie al aan de slag kan gaan met hoe ze binnen hun werk specifiek rekening kunnen houden met de behoeften van lhbtiqa+ personen met een beperking. Die organisaties kunnen dan ook op verschillende punten van de rotonde instappen. Op deze manier kunnen alle organisaties er gebruik van maken, om allen te werken aan hetzelfde doel: een veilige zorg- en welzijnssector voor lhbtiqa+ personen.

Bron: movisie

Meer nieuws voor jou

Scholieren op Coming Out Dag in actie voor een veilige school

Scholieren die aangesloten zijn bij het COC GSA Netwerk komen op Coming Out Dag 2022 in actie voor een veilige school. Want als je uit de kast wilt komen, moet de school veilig zijn. De nadruk ligt op 11 december...

Lees hier meer

Voor zogenaamde ‘homogenezers’ dreigt binnenkort celstraf

Wie zich bezighoudt met het zogenaamd “genezen” van LHBT’ers, moet daarvoor bestraft worden met hoge geldboetes of zelfs gevangenisstraf. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren. Daarmee is er al direct...

Lees hier meer

Laat je stem horen met #IkZegErWatVan

Traditionele meningen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit dragen nog té vaak bij aan grensoverschrijdend gedrag. Een jongen die veel seks heeft krijgt een high five, terwijl een meid die veel seks heeft slet genoemd wordt. Jongeren vinden het best lastig...

Lees hier meer