Zorgen over het coalitieakkoord

Diverse partijen hebben inmiddels hun zorgen geuit over het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord. Economen van ING noemen ‘een aanzienlijk deel‘ van de voorgestelde bezuinigingen ‘onrealistisch’. Ook COC Nederland schaart zich bij de critici. De belangenbehartiger vindt dat het coalitieakkoord weinig hoop biedt aan de meest kwetsbare mensen in de wereld. Daarmee doelt COC met name op lhbti+ asielzoekers en lhbti+ personen in landen als Rusland, Oeganda en Iran. De belangenbehartiger maakt zich grote zorgen over het feit dat de PVV, VVD, NSC en BBB drastisch bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ook het voornemen om het strengste asielbeleid ooit te voeren, leidt tot bezorgdheid.

Mensen die uit landen als Iran vluchten voor de doodstraf en vervolging omdat ze lhbti+ zijn, moeten in Nederland kunnen blijven rekenen op een veilige plek, vindt het COC. Dat geldt ook voor anderen die het slachtoffer worden van oorlog, vervolging en mensenrechtenschendingen. De asielvoorstellen uit het coalitieakkoord maken dat moeilijk.

GROOT RISICO

De zorgen over het coalitieakkoord beperken zich niet tot binnen de Nederlandse grens. Ook de moedige voorvechters die zich in landen als Rusland, Oeganda en Ghana verzetten tegen anti-lhbti+ wetten, moeten volgens het COC kunnen blijven rekenen op steun en solidariteit uit Nederland. Dat er drastisch wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking is volgens de organisatie een groot risico voor lhbti+ personen en andere kwetsbare groepen in de wereld.

Het is positief dat de coalitie maatregelen wil nemen om geweld tegen lhbti+ mensen aan te pakken en zegt te willen optreden tegen discriminatie en racisme. Maar afgezien van versterking van de Roze in Blauw-politieteams, is niet duidelijk hoe het kabinet dat wil gaan doen.

NEUTRAAL?

In dat kader is het zorgelijk dat de regering volgens het coalitieakkoord wil werken aan ‘neutrale’ relationele en seksuele voorlichting op scholen. COC vraagt zich af wat daarmee bedoeld wordt.

‘In de regels staat nu alleen dat je moet leren respectvol om te gaan met diversiteit. Hoe veel neutraler wil je het hebben? Ik kan me niet voorstellen hoe dat nog neutraler moet’, aldus een COC-woordvoerder. ‘Kinderen willen zichzelf kunnen zijn. Iedereen moet op school leren dat het niet uitmaakt wie je bent, op wie je verliefd wordt en of je twee vaders, twee moeders of een vader en een moeder hebt. Dat je kinderen niet moet pesten. Dat moet zo blijven. Daar gaan we goed op letten.’

REGENBOOG STEMBUSAKKOORD

Verder zijn er in het regeerprogramma van PVV, VVD, NSC en BBB geen afspraken opgenomen over betere bescherming voor meeroudergezinnen, wijziging van de geslachtsvermelding gebaseerd op zelfbeschikking of andere afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord 2023.

Tekst: persbericht COC Nederland, bewerking door Ronald Mol

Meer nieuws voor jou

Hoe ziet de Pride van de toekomst eruit? “Nu staan de witte homomannen vooraan”

Bron: AT5/NH Een festival voor het grote geld en de massa. Dat is de voornaamste kritiek van verschillende lhbt-belangenorganisaties op de Amsterdamse Pride. Zij hopen dat de gemeente het Pride-beleid aanpast. "De Pride moet weer van ons worden." Na een...

Lees hier meer

Stel lhbtiq-mensenrechten aan de orde in Qatar

Bron: COC.nl Stel de mensenrechten van LHBTI personen en andere groepen aan de orde in Qatar. Die oproep aan de regering doet het COC op 16 november in een brief aan minister-president Rutte en drie andere ministers. Het WK voetbal...

Lees hier meer

Discriminatie lhbti’ers stijgt, terwijl regenboogvlag vaker wappert

Het aantal meldingen van discriminatie van lhbti'ers in Flevoland stijgt de laatste jaren. Dat zegt Marloes Huijsen, directeur van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Hoewel steeds meer gemeenten in Flevoland op 11 oktober, tijdens de Coming Out Day, de regenboogvlag...

Lees hier meer