Terug naar begin » trans

Category: trans

Petitie: Biedt trans mensen wettelijke bescherming tegen haat

Iedereen verdient het om veilig te kunnen leven. Helaas is dat voor transgender mensen nog steeds niet vanzelfsprekend. Haat tegenover trans mensen neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Tegen de meest voorkomende vormen van deze haat zijn trans mensen nog niet eens wettelijk beschermd. Uitbreiding van het verbod op groepsbelediging kan dit veranderen. Daarom startte Transgender Netwerk een petitie die de Tweede Kamer oproept om zo’n verbod snel aan te nemen. COC steunt de petitie van harte.

Help mee, teken HIER de petitie!

Haat tegen transgender en non-binaire mensen blijft maar groeien. De Groene Amsterdammer liet vorig jaar zien dat de hoeveelheid haatberichten tegen transgender mensen op social media in drie jaar tijd is vertienvoudigd: van 5000 haatberichten in 2020 naar 50.000 in 2023.

Online haat blijft niet online; Europees onderzoek laat al zien dat meer dan een derde van de trans mensen te maken had met verbale agressie in hun dagelijks leven. Uit eerder onderzoek  bleek al dat een kwart van de transgender personen aangeeft herhaaldelijk last te hebben van geroddel, pesten, stalken of intimidatie online. Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt zelfs dat non-binaire mensen afgelopen jaar tien keer vaker dan de rest van de bevolking online bedreigd, geïntimideerd en gepest worden. Hier moeten we actie tegen ondernemen.

Bescherm iedereen tegen haat, ook trans mensen. Teken de petitie!

Wettelijke bescherming

Tegen deze haat wordt nog weinig gedaan. Een groot deel ervan is zelfs niet strafbaar, terwijl het wel grote impact heeft! Haat zorgt ervoor dat veel transgender mensen onveilig zijn en dat zij zich minder uitspreken en minder zichtbaar durven zijn. Daarom moet groepsbelediging van transgender en non-binaire mensen strafbaar worden. Net zoals je in Nederland groepen mensen allang niet mag beledigen vanwege hun etniciteit, geloof, homo- of heteroseksuele gerichtheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Door geslacht aan dit rijtje toe te voegen, kan online en offline haat tegen trans en non-binaire mensen veel beter aangepakt worden. Op grond van dit wetsvoorstel, kan de haat en discriminatie beter bestreden en vervolgd worden.

Petitie

Er ligt nu eindelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat de bescherming tegen groepsbelediging moet uitbreiden met de grond geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat alle vormen van discriminatie van transgender, non-binaire, intersekse, bi+, lesbische, queer en aseksuele personen verboden en strafbaar is. Daarom is dit het moment om te laten zien dat we transgender mensen steunen! En dat iedereen in Nederland gewoon veilig zou moeten zijn.

Het is noodzakelijk om ons uit te spreken vóór de wetswijziging en vóór de veiligheid van trans personen online en op straat. Daarom roepen wij via een petitie de Tweede Kamer op: stem vóór de uitbreiding van het verbod op groepsbelediging! Zodat iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn. Bescherm iedereen tegen haat, ook trans mensen!

Teken de petitie hier!

Help mee: deel dit bericht en verspreid onderstaande afbeelding.

Foto: Prins de Vos

COC doet oproep: steun de nieuwe transgenderwet

Steun het wetsvoorstel waarmee transgender en intersekse mensen eenvoudiger de geslachtsvermelding op hun ID-bewijs kunnen aanpassen. Die oproep doen lhbtq-organisaties TNN, NNID en COC* aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

 

Het wetsvoorstel maakt een einde aan de zogenaamde ‘deskundigenverklaring’ als vereiste voor wijziging van de officiële geslachtsvermelding in bijvoorbeeld het paspoort. De belangenorganisaties vinden die verklaring vernederend en betuttelend.

geen stoornis

‘Er is geen enkele reden om wilsbekwame mensen naar een arts of psycholoog te sturen om de V in hun paspoort te wijzigen in een M of andersom’, aldus TNN, COC en NNID. ‘Trans en intersekse personen weten zelf prima wie ze zijn. De tijd dat men dacht dat trans mensen aan een stoornis lijden, ligt achter ons.’

Eenvoudig wijzigen van je geslachtsvermelding is belangrijk voor trans en intersekse personen. Met een verkeerde letter op je papieren krijg je dagelijks te maken met ‘bureaucratisch geweld’, zoals Human Rights Watch het noemt. In het ziekenhuis, als je een pakketje ophaalt en je ID moet tonen, op school of aan de grens: steeds is er angst voor vernedering, discriminatie en uit de kast getrokken worden.

zelfbeschikking

Het wetsvoorstel, dat vorig jaar werd ingediend door voormalig VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), doet meer recht aan zelfbeschikking. Een scala aan mensenrechteninstanties roept Nederland op om de deskundigenverklaring te laten vervallen: van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en het College voor de Rechten van de Mens tot de door Nederland onderschreven Yogyakarta Principles

In België, Denemarken, IJsland, Ierland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Portugal en Zwitserland is het al zo geregeld. Daar vullen mensen een formulier in en na een wachttijd van een paar weken wordt de officiële geslachtsvermelding gewijzigd. Dat werkt prima, zo blijkt uit een evaluatie die de Nederlandse regering liet uitvoeren. Uit die evaluatie, én uit recent onderzoek van NRC Handelsblad, blijkt verder dat de betrokken deskundigen zelf óók vinden dat hun verklaring kan worden afgeschaft.

ook voor 16-minners

TNN, NNID en COC willen dat ook 16-minners op laagdrempelige wijze hun geslachtsvermelding kunnen wijzigen. Artsen, psychologen en genderdeskundigen schreven daarover op vrijdag 23 september een brief aan de Tweede Kamer. Daarin stellen ze: ‘Het is goed dat er (…) een mogelijkheid komt voor kinderen om hun geslachtsvermelding in overeenstemming te brengen met wie ze zijn. Het zal leed besparen bij kinderen die al vroeg in hun leven bewust zijn dat ze anders zijn dan de meeste leeftijdsgenoten.’

Annelou de Vries van het genderteam van het Amsterdam UMC pleit op 26 september in NRC Handelsblad eveneens vóór een mogelijkheid voor 16-minners om hun registratie te wijzigen, bij voorkeur op laagdrempeliger wijze dan in het huidige wetsvoorstel wordt voorgesteld.

uit de kast getrokken

Ook mensenrechteninstanties als het VN-Kinderrechtencomité en de Nederlandse Kinderombudsvrouw vinden dat Nederland wijziging van de geslachtsvermelding mogelijk moet maken voor 16-minners. Met een verkeerde geslachtsvermelding op hun papieren worden jongeren dagelijks uit de kast getrokken. Bij het identificeren, op de digitale presentielijst op school en op bijvoorbeeld je zwemdiploma.

Het wetsvoorstel maakt het voor 16-minners mogelijk om via de rechter hun geslachtsvermelding te wijzigen. Die optie is er nu nog niet en daarom noemt de Kinderombudsvrouw dit een goede stap. Ze stelt dat kinderen een zitting bij de rechter vaak belastend vinden en de kosten van een rechtszaak niet voor iedereen betaalbaar zijn. Een laagdrempeliger procedure is daarom volgens haar in het belang van het kind.

ongefundeerde spookbeelden

Door een kleine groep tegenstanders werden de afgelopen tijd tal van ongefundeerde spookbeelden over het wetsvoorstel opgeroepen. Gezaghebbende instanties als de VN en het College voor de Rechten van de Mens stellen in glasheldere bewoordingen dat er géén bewijs is voor dit soort beweringen. Vrouwenrechtenorganisaties als Atria, WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann en UN Women Nederland steunen het wetsvoorstel.

COC, TNN en NNID willen dat er ook een optie komt voor non-binaire en andere mensen om de geslachtsaanduiding te laten doorhalen, wat resulteert in een X op het ID bewijs. Kamerlid Van Ginneken heeft daartoe een initiatiefwet aangekondigd.

De Tweede Kamer spreekt naar verwachting op dinsdagavond 27 september over het wetsvoorstel.